Każdy, kto choć raz starał się o pożyczkę, spotkał się z pojęciem BIG. Instytucja ta zbiera i gromadzi informacje o dłużnikach, którzy przez dłuższy czas zalegają z płatnościami. Biuro Informacji Gospodarczej stanowi źródło wiedzy na temat osób, które składają wniosek o pożyczkę w firmie pozabankowej.

BIG – co to jest?

Biuro Informacji Gospodarczej to rejestr, który zbiera, przechowuje oraz udostępnia informacje na temat zadłużenia, z którym zalegają osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze. Instytucja ta została powołana na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010 Nr 81 poz. 530). W Polsce funkcjonuje 5 BIG-ów, które przetwarzają i rozpowszechniają raporty dotyczące zadłużenia podmiotów wobec wierzycieli. Należą do nich:

 • BIG InfoMonitor,
 • Krajowy Rejestr Długów (KRD),
 • Biuro Informacji Gospodarczej S.A (ERIF),
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT),
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG).

Każda z tych instytucji realizuje podobne zadania, jednak różnią się między sobą sposobem gromadzenia i udostępniania danych. BIG gromadzi informacje od banków, firm pozabankowych, podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych, a także osób prywatnych. Niektóre BIG-i zbierają nie tylko niekorzystne dane na temat zadłużenia, ale również udostępniają rejestry osób, które wywiązały się ze zobowiązań. Warto wspomnieć, że każdy BIG prowadzi odrębną listę dłużników, jednak instytucje te mogą się między sobą wymieniać informacjami.

Najważniejsze zadania, jakie realizuje BIG

Każda z instytucji należących do BIG pełni nieco inne funkcje. Wszystkie zadania opierają się jednak na przechowywaniu i udostępnianiu stanu zadłużenia. BIG może stanowić skuteczne narzędzie w windykacji, gdyż tylko uregulowanie zadłużenia może spowodować usunięcie danych z bazy dłużników. Biuro Informacji Gospodarczej służy także do oceny ryzyka oraz badania zdolności kredytowej, dlatego wykorzystywane jest w wielu sektorach finansowych. Skoro wiadomo już, ile Biur Informacji Gospodarczej jest w Polsce, warto krótko scharakteryzować zadania, które wchodzą w skład ich kompetencji:

 • BIG InfoMonitor –rejestr zawiera informacje o osobach fizycznych i podmiotach gospodarczych, uzupełnione o rzetelne dane z BIK (Biuro Informacji Kredytowej) oraz ZBP (Związek Banków Polskich).
 • KRD – gromadzi i udostępnia dane dotyczące tylko podmiotów gospodarczych. W KRD można znaleźć informacje dotyczące zarówno zadłużenia, jak i terminowej spłaty wierzytelności.
 • Rejestr Dłużników ERIF – zbiera informacje dotyczące rzetelnego wywiązywania się z płatności, jak i stanu zadłużenia konsumentów wobec firmy, banków i instytucji pozabankowych.
 • KBIG – wchodzi w skład międzynarodowej Grupy Deltavista. Udostępnia informacje na temat dłużników dla administracji, firm i osób fizycznych. W związku z tym, że instytucja dostarcza dane także na rynki zagraniczne i działa w ponad 50 krajach, można wygenerować raport po angielsku, w ramach usług świadczonych przez CRIF.
 • KIDT – dostarcza informacje o dłużnikach w sektorze telekomunikacyjnym.

BIG-i dostarczają wiarygodnych danych, które mogą wpłynąć na decyzję kredytową. Niespłacone zadłużenia skutkują decyzją odmowną w przyznaniu pożyczki, kredytu bankowego czy zakupu sprzętu na raty.

Jak można trafić do bazy BIG?

Niespłacone pożyczki i zobowiązania to nie wszystko, aby trafić do bazy BIG. Muszą zostać spełnione określone warunki, żeby wierzyciel mógł umieścić dane dłużnika w rejestrze. Wniosek o wpis podmiotu do BIG może złożyć każda osoba, instytucja lub firma, która posiada podpisaną umowę z Biurem Informacji Gospodarczej. Zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010, wykaz dłużników mogą zasilić podmioty, które:

 • mają na koncie zadłużenie minimum 200 zł w przypadku konsumentów lub 500 zł, jeżeli dług dotyczy podmiotów gospodarczych,
 • spóźniają się z uregulowaniem zadłużenia co najmniej 60 dni od daty ostatecznego terminu spłaty,
 • nie uregulowały zadłużenia, mimo wysłania wezwania do zapłaty oraz poinformowania o zamiarze wpisania do bazy dłużników. Od dnia doręczenia upomnienia musi upłynąć co najmniej miesiąc.

Informacje w bazach BIG będą tam widniały tak długo, aż zaległe zobowiązanie nie zostanie uregulowane. Od momentu zwrotu długu, wierzyciel ma obowiązek w ciągu 14 dni powiadomić BIG o dokonaniu wpłaty i konieczności usunięcia danych dłużnika z bazy.

Jak sprawdzić siebie w BIG?

Każdy może w dowolnym momencie zarówno sprawdzić siebie w bazie, jak i dopisać do rejestru dłużnika. Raz na pół roku pozyskanie informacji z BIG jest darmowe, za każdy kolejny raport trzeba uiścić drobną opłatę. Na stronie Biura Informacji Gospodarczej dostępny jest cennik, gdzie wyszczególniono koszty usługi. W BIG można sprawdzić także informacje o tym, kto pobierał Twoje dane w ciągu 12 ostatnich miesięcy.

Żeby móc korzystać z wszystkich funkcji, jakie oferuje BIG, należy przede wszystkim zarejestrować nowe konto oraz przejść weryfikację tożsamości. Za każdym razem poprzez logowanie na konto, będziesz miał dostęp do informacji na swój temat oraz wygenerujesz raport na temat dłużnika.

Jak usunąć się z BIG?

Jedyną możliwością, aby niekorzystne dane zniknęły z bazy BIG, jest uregulowanie zaległości wraz z odsetkami. Po dokonaniu wpłaty, dłużnik może sam zwrócić się z wnioskiem do wierzyciela o usunięcie jego danych z BIG. Podejmując wcześniejszy kontakt można mieć szansę na wcześniejsze wykreślenie z listy dłużników i nie trzeba czekać 14 dni, aż wierzyciel sam złoży zawiadomienie o uregulowaniu długu.

Czasami warto rozważyć podjęcie pożyczki w ratach na spłatę zadłużenia. Niektóre z sektora pozabankowego udzielają kredytów również osobom, na których ciążą długi. Należy jednak zachować zasady bezpieczeństwa – pożyczyć tylko kwotę bezwzględnie potrzebną, taką którą będziemy w stanie zwrócić.

Jak nie trafić do BIG?

Warto dbać o swoją wiarygodność kredytową, aby w przypadku sytuacji kryzysowych mieć dostęp do różnych form wsparcia finansowego. Niespłacenie długu w terminie może skutkować umieszczeniem danych w bazie dłużników oraz naliczeniem wysokich odsetek, które później trudno spłacić.

W przypadku, gdy zbliża się termin spłaty Twojej pożyczki ratalnej w Intratce lub u innego pożyczkodawcy, a zdajesz sobie sprawę, że będziesz miał problem z uregulowaniem długu, skontaktuj się naszym konsultantem na podany numer telefonu. Pracownik firmy pożyczkowej z pewnością zaproponuje Ci rozwiązanie, np. przez wydłużenie terminu spłaty. Należy mieć świadomość, że może to spowodować dodatkowe koszty, jednak unikniesz umieszczenie danych o niespłaconej pożyczce w rejestrze BIG.