Ubiegając się o chwilówkę online chcemy mieć pewność, że pożyczkę otrzymamy szybko i bez większych komplikacji. Jedną z takich ofert stanowią pożyczki online bez BIK, gdzie analiza sytuacji finansowej nie obejmuje danych zebranych przez Biuro Informacji Kredytowej. Chwilówka bez baz jest szansą na zastrzyk gotówki nawet dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Sprawdź jakie dane zbiera BIK i czym charakteryzuje się szybka pożyczka bez sprawdzania baz!

Czym jest pożyczka online bez BIK?

Chwilówka udzielana bez konieczności weryfikacji w BIK jest formą szybkiej pożyczki online skierowanej do osób, które obawiają się, że negatywny scoring BIK spowoduje odrzucenie ich wniosku. Wiele z firm pożyczkowych udzielających chwilówek bez BIK czy pożyczek bez sprawdzania baz dłużników, decyzję o przyznaniu pożyczki opiera na podstawie indywidualnej analizy aktualnej sytuacji majątkowej i wewnętrznego regulaminu firmy.

Należy zaznaczyć, że chwilówka bez BIK nie oznacza, że wiarygodności finansowej czy baz na temat pożyczkobiorcy nie sprawdza się w ogóle. Działanie to ma na celu zapewnić maksymalne bezpieczeństwo klientom, by nie wpadli w spiralę długów, jak również by pożyczkodawca zyskał pewność, że pożyczone w kredycie bez bik środki zostaną mu zwrócone. Każdy wnioskujący musi wykazać odpowiednie aktualne dochody, które pozwolą mu na spłatę wnioskowanej pożyczki online bez baz.

Cechy pożyczek udzielanych bez BIK

Pożyczki bez BIK posiadają szereg zalet, które wyróżniają je na tle innych form kredytowania – przede wszystkim jest pożyczka szybka dostępna na koncie nawet w 15 minut i wymagająca minimum formalności przy wnioskowaniu. W tabeli poniżej przedstawiamy charakterystyczne cechy chwilówek online.

Cechy chwilówek bez sprawdzania BIK
Kwoty kredytowania Od 100 do 5000 zł
Maksymalny czas spłaty pożyczki od 30 do 60 dni
Czas udzielenia pożyczki Gotówka na koncie nawet w 15 minut od wydania decyzji kredytowej
Forma udzielania gotówki Przelew na konto lub gotówka do odebrania na czek GIRO
Minimalny wiek wnioskowania Pożyczki dostępne nawet od 18 roku życia
Niezbędne dokumenty Wystarczy dowód osobisty
Wymagane źródło dochodów Firmy akceptują różne formy: umowa o pracę, umowa zlecenie, o dzieło, emerytura, renta, własna działalność gospodarcza

Weryfikacja klientów pożyczek bez sprawdzania BIK

Firmy pożyczkowe, w zależności oferty pożyczkowej, reprezentują bardzo różnorodne podejście do weryfikacji wiarygodności kredytowej swoich klientów. Pożyczkodawcy sprawdzający bazy dłużników, mogą zdecydować o przyznaniu chwilówki w przypadku, gdy zdobyte tam informacje nie świadczą o dużym zadłużeniu. Trudno się temu dziwić, bo np. zadłużenie wprowadzone do BIG na kwotę 300 zł nie jest w zasadzie miarodajną informacją, określającą sytuację finansową danej osoby. W takiej sytuacji uzyskanie pożyczki jest możliwe, nawet mimo stanu zadłużenia w bazach.

Mówiąc o pożyczce bez weryfikacji BIK, należy wspomnieć o koniecznej weryfikacji danych osobowych. Potwierdzenie tożsamości jest niezbędne, by upewnić się, że dane, na które składany jest wniosek nie zostały skradzione. Istnieje kilka metod weryfikacji danych. Jedną z popularniejszych i najszybszych metod jest chwilówka potwierdzana przelewem groszowym, wykonanym przy pomocy usługi Kontomatik lub Instator. Dodatkowo weryfikacji tożsamości wnioskodawcy można dokonać się na kilka innych sposobów, np. przez kontakt z telefoniczny z biurem obsługi klienta, poprzez wysłanie skanu dowodu osobistego lub sprawdzenie danych z dowodu, przez kuriera dostarczającego umowę pożyczki.

Kto może wziąć chwilówkę bez BIK?

O chwilówkę online bez BIK może wnioskować każda osoba, która spełnia podstawowe warunki firmy pożyczkowej. Jest to prosty do uzyskania kredyt stawiający na minimum formalności. Pożyczkodawcy nie stawiają swoim klientom wygórowanych wymagań, rozumiejąc, że zależy im na szybkiej i łatwej do uzyskaniu chwilówce online. Do podstawowych warunków wobec klientów należą:

 • wiek – często wymagane jest minimalne 18 lat,
 • stałe źródło dochodu,
 • adres zamieszkania na terytorium Polski,
 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie ważnego dowodu osobistego,
 • aktywny numer telefonu i adres e-mail,
 • wykazanie odpowiedniej zdolności kredytowej.

Chwilówka bez BIK – czy jest również dla zadłużonych?

Czy osoby zadłużone mogą starać się przyznanie pożyczki gotówkowej? Tak, pośród instytucji finansowych działających na rynku chwilówek znajdziemy firmy, które proponują chwilówki bez sprawdzania baz dłużników. Należy zaznaczyć, że firmy udzielające chwilówki bez bik mogą sprawdzać inne bazy dłużników. Co to oznacza? O jakich bazach mowa?

Różne bazy gromadzą i udostępniają różny typ informacji. Jedne mogą zajmować się jedynie historią zobowiązań i stanowić informację o tym jak przebiegała spłata kredytów, a inne zbierają dane na temat zadłużeń w postaci mandatów, niezapłaconych rachunków za media czy faktur telekomunikacyjnych. W tym drugim przypadku, gdy wnioskodawca widnieje na liście osób zadłużonych na wysoką kwotę, uzyskanie pożyczki może być nieco trudniejsze.

Jak tworzone są rejestry BIK i BIG? Jakie informacje tam znajdziemy?

Podstawową różnicą pomiędzy BIK i BIG jest źródło pochodzenia danych. Do rejestru BIK przekazują je przede wszystkim instytucje finansowe. Mogą to być banki – zarówno komercyjne, jak i spółdzielcze, SKOK-i, firmy udzielające pożyczek oraz firmy faktoringowe i leasingowe, które powiązane są z bankami. Natomiast do BIG danych dostarczają sami przedsiębiorcy, firmy telekomunikacyjne, firmy będące dostawcami telewizji kablowej i energii, osoby fizyczne i wtórni wierzyciele. Są to również banki, firmy leasingowe, pożyczkowe i ubezpieczeniowe oraz gminy i sądy.

Jak działa Biuro Informacji Kredytowej?

Kolejna ważna różnica, to rodzaj informacji udostępnianych w rejestrach. BIK gromadzi i udostępnia dane, które objęte są tajemnicą bankową, dlatego jedynie upoważnione do tego instytucje mogą je weryfikować. Sprawdzanie historii kredytowej i wiarygodności kredytowej to główny cel prowadzonego rejestru. Aż 90% informacji, które się tam znajdują, to pozytywne „opinie”. Dotyczą tej pozytywnej historii kredytowej – czyli zaciągniętych i spłaconych zobowiązań. Pozostałą część stanowią ewentualne opóźnienia w spłatach czy windykacje.

O czym informuje raport uzyskany w BIG?

W Polsce aktywnie działa pięć instytucji, które mają status Biura Informacji Gospodarczej. Każda z nich prowadzi odrębny rejestr, który zbiera informacje różnego rodzaju, są to:

 • KRD – Krajowy Rejestr Długów,
 • Biuro Informacji Gospodarczej ERIF,
 • Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor,
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG,
 • KBIG – Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.

Informacje trafiające do BIG mają status „informacji gospodarczej” i są to głównie informacje o aktywnych długach. W rozumieniu prawa są to zaległe zobowiązania, które powstają po okresie 60 dni od wyznaczonej na spłatę daty. Co ważne, osoby upoważnione do ich przekazania, mają obowiązek poinformowania dłużnika o takim zamiarze. Na tę listę mogą trafić osoby, których zadłużenie przekroczyło 200 zł, a w przypadku przedsiębiorstw – 500 zł. Z danych gromadzonych przez BIG mogą skorzystać wszyscy upoważnieni do ich udostępniania po uprzednim podpisaniu umowy z BIG.

Jaka jest różnica pomiędzy BIG a BIK? Podstawy prawne ich działalności

Obie oferty pożyczek – chwilówka bez BIK i chwilówka bez BIG – związane są instytucjami, które prowadzą rejestry zadłużeń. Rejestry dotyczą zarówno osób prywatnych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, jak i firm. BIK i BIG różnią się między sobą przede wszystkim rodzajem danych, które udostępniają i źródłem ich pochodzenia.

BIK to Biuro Informacji Kredytowej, natomiast BIG to Biuro Informacji Gospodarczej. BIK jest instytucją, która prowadzi i udostępnia jedyny w Polsce jednolity rejestr danych związany z wiarygodnością kredytową firm i osób prywatnych. Działa w oparciu o ustawę Prawa Bankowego, ustawę o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie Parlamentu i Rady UE o ich ochronie oraz Rozporządzenie Ministra Finansów, które dotyczy zakresu danych wymienianych danych pomiędzy instytucjami finansowymi.

W skład BIG wchodzi kilka biur informacji gospodarczej. Ich działalność jest ściśle regulowana przez dwie ustawy. Pierwsza to ustawa dotycząca udostępniania informacji gospodarczej i wymiany informacji gospodarczych. Druga to, tak jak w przypadku BIK, ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które podlegają przetwarzaniu.