Czy można starać się o pożyczkę, kiedy nie jesteśmy zatrudnieni? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Sytuacja finansowa osób bez zatrudnienia wcale nie jest taka oczywista. Sam fakt, że ktoś jest bezrobotnym, nie oznacza przecież, że nie może mieć żadnego innego źródła dochodu. Na rynku znajdziemy wiele ofert chwilówek bez zatrudnia. Ale by je otrzymać, zazwyczaj należy spełnić kilka innych warunków.

Chwilówka bez zatrudnienia – co to właściwie oznacza?

Na początek należy wyjaśnić, co w zasadzie rozumiemy przez zatrudnienie. Oczywiście nie jest to dowolna interpretacja pojęcia, ale bazująca na przepisach Kodeksu pracy. Jak się okaże, chwilówka bez zatrudnienia może odnosić się do wielu różnych sytuacji, które pożyczkodawcy przewidzieli i akceptują jako wystarczające do udzielenia pożyczki.

Co zatem mówi Kodeks pracy o zatrudnieniu? Zgodnie z jego 22 artykułem, § 1 zatrudnienie jest tożsame z nawiązaniem stosunku pracy. To sytuacja, w której pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonych przez pracodawcę zadań, w określonym przez niego miejscu i czasie. Z kolei pracodawca zobowiązuje się do wypłacenia za tę pracę wynagrodzenia.

Kluczowym pojęciem jest tutaj stosunek pracy, jak już pisaliśmy, tożsamy z zatrudnieniem. W istocie jest on nawiązywany na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru, bądź spółdzielczej umowy o pracę. A co innymi rodzajami umów? Umowa zlecenie, umowa o dzieło lub umowa agencyjna to umowy cywiloprawne regulowane przez Kodeks cywilny, a nie Kodeks pracy. Zatem w przypadku ich zawracia nie można mówić o nawiązaniu stosunku pracy, a tym samym o zatrudnieniu.

Kredyt dostosowany do indywidualnej sytuacji

Zazwyczaj, kiedy staramy się o przyznanie kredytu w instytucjach bankowych, niezbędne będzie udokumentowanie swojego zatrudnienia. Chodzi oczywiście o weryfikację zdolności kredytowej, którą bank przeprowadzi, analizując wysokość zarobków. Bez niej w zasadzie niemożliwe jest otrzymanie kredytu gotówkowego. Mało tego, o jego przyznaniu zadecyduje również wysokość dochodów. Jeśli bank uzna je za zbyt niskie w stosunku do kwoty widniejącej na wniosku, również może odmówić jego udzielenia.

Sytuacja ta wygląda zupełnie inaczej w przypadku instytucji pozabankowych. Trudno tutaj generalizować i jednoznacznie ją określić, ponieważ różne firmy proponują różne oferty. W zależności od specyficznej sytuacji osoby starającej się o pożyczkę pozabankową, wybrać można tę najbardziej optymalną. Zacznijmy od tych pożyczek, które stosunkowo najłatwiej jest pozyskać. Cały czas mowa oczywiście o ofercie chwilówka bez zatrudnienia.

Kredyt gotówkowy na dowód bez zaświadczeń o zarobkach

Zanim przejdziemy do chwilówek bez zatrudnienia, warto odnieść się również do sytuacji, kiedy nawet pomimo zatrudnienia, nie możemy otrzymać pożyczki. Dzieje się tak zazwyczaj ze względu na zbyt niskie – np. zdaniem banku – zarobki. Jeśli tam nie możemy otrzymać kredytu, trzeba przeanalizować oferty dostępne na rynku pozabankowym. Tutaj podmioty oferują kredyt gotówkowy na dowód bez zaświadczeń o zarobkach. Procedury dotyczące sprawdzenia wiarygodności klienta mogą być w takiej sytuacji różne. Najczęściej jest to sprawdzanie zatrudnienia. Zostaniemy wtedy poproszeni o zgodę na weryfikację stanu rzeczy. Pożyczkodawca może np. zadzwonić do naszego pracodawcy w celu potwierdzenia, że rzeczywiście jesteśmy zatrudnieni.

Chwilówka udzielana na podstawie innych umów

Jak już wspomnieliśmy, zatrudnienie dotyczy umowy o pracę. Zatem pierwszym i najbardziej zasadnym pytaniem jest: czy można otrzymać pożyczkę chwilówkę nie będąc zatrudnionym na umowę o pracę? I tu odpowiedź jest jak najbardziej pozytywna. Ponad połowa podmiotów działających na rynku pożyczek pozabankowych oferuje chwilówki bez zatrudnienia. Bardziej istotna niż umowa o pracę jest w ogóle możliwość udokumentowania swoich dochodów. Te mogą być związane z różnymi innymi umowami. Przede wszystkim są to właśnie umowy cywilnoprawne czyli: umowa o dzieło i umowa zlecenie. I na tym nie koniec. Brane są pod uwagę również inne dochody, które pochodzą chociażby z prowadzonej działalności gospodarczej. Może być to także renta bądź emerytura, której pobieranie można udokumentować.

Chwilówka bez informacji o zatrudnieniu

Kolejny rodzaj ofert dostępnych są na rynku, to takie pożyczki, które nie wymagają przedstawiania jakichkolwiek dokumentów, w tym umów, zaświadczeń. Dla pożyczkodawcy liczyć się będzie jedynie to, czy mamy regularne źródło dochodów. Tym źródłem może być na przykład wynajem nieruchomości. Mogą to być również przyznane i regularnie otrzymywane alimenty. Weryfikacja stałego dopływu gotówki nie jest trudna. Pożyczkobiorca powinien udostępnić wyciąg ze swojego rachunku bankowego, który to potwierdzi.

Pożyczka bez udokumentowanych dochodów

Możliwość udokumentowania swoich dochodów, niezależnie od ich źródła, jest bardzo często tym krytycznym wymogiem firm pożyczkowych. Powód jest oczywisty. Stały dochód pożyczkobiorcy jest gwarancją na spłatę zadłużenia, a zatem niezbędnym zabezpieczeniem. Pomimo to, chwilówka na dowód bez dochodu nie jest wcale niedostępna. Na rynku znajdziemy sporo podmiotów, które ją oferują.

Na podstawie wypełnionego wniosku kredytowego, pożyczkobiorca deklaruje wysokość swoich dochodów. Bardzo często podawanie ich źródła nie jest wymagane. Podane informacje uznawane są przez pożyczkodawcę za prawdziwe. Ale i w tym przypadku firma zabezpiecza się, sprawdzając wiarygodność finansową potencjalnego klienta. Polega ona na weryfikacji zadłużenia. W tym celu sprawdzana jest przede wszystkim baza Biura Informacji Kredytowej. Firmy mogą sięgnąć również do danych, które udostępniają Biura Informacji Gospodarczej. Wszystko oczywiście po uprzednim uzyskaniu zgody na taką weryfikację przez osobę zainteresowaną wzięciem pożyczki.

Chwilówki online na raty

Nieco inną ofertą są chwilówki, które spłaca się w systemie ratalnym. Tutaj firmy pożyczkowe są dużo bardziej ostrożne. Istotna jest dla nich zdolność kredytowa klienta. Po pierwsze duże znaczenie ma pozytywna historia kredytowa sprawdzana w BIK i BIG. Po drugie, najczęściej wymagany jest również stały dochód. A co w takim przypadku ze stałym zatrudnieniem? Czy może być udzielona pożyczka na raty bez podawania pracodawcy? O ile dwa pierwsze warunki dotyczące wiarygodności finansowej został spełnione, z pewnością uda się znaleźć tego typu ofertę.