Młodzi konsumenci stanowią największą grupę wśród osób pożyczających pieniądze w instytucjach pozabankowych. To właśnie te podmioty, a nie banki, stanowią dla nich źródło dodatkowego finansowania potrzeb. Czy jest to chwilówka dla wszystkich? Czy sam fakt bycia pełnoletnim umożliwia wzięcie pożyczki? Jakie inne wymagania trzeba spełnić, by otrzymać finansowe wsparcie od firmy pożyczkowej?

Chwilówka dla młodych – kto po nią sięga?

Pisząc chwilówka dla młodych, mamy na myśli osoby, które nie ukończyły 30. roku życia. Jak wynika z kilku przeprowadzonych badań, dotyczących struktury wiekowej pożyczkobiorców, co trzeci klient nie ukończył 30 lat. Bardziej szczegółowe dane z 2018 roku pokazują, że:

  • 6% wszystkich pożyczających stanowią osoby w wieku 19-20 lat,
  • 23% to osoby w przedziale wiekowym 21-25 lat i jest to właśnie najliczniejsza grupa wiekowa,
  • 17% stanowią klienci mający 26-30 lat – to również spora, trzecia co do wielkości grupa wśród pożyczkobiorców.

To nasuwa dość jednoznaczne wnioski i potwierdza tezę, że to chwilówki dla młodych cieszą się największą popularnością wśród dostępnych ofert. Łatwo policzyć, że jest to niemalże połowa wszystkich klientów pożyczających w instytucjach pozabankowych.

Co również ważne, znakomita większość młodych klientów zainteresowana jest chwilówkami online. To oczywiście nie dziwi, bo osoby w tym przedziale wiekowym doskonale radzą sobie w sieci. Jako konsumenci dużą uwagę zwracają na dostępność usług i możliwość skorzystania z nich w każdym, dogodnym dla nich momencie. Szczególnie oferty pożyczenia pieniędzy w 15 minut są atrakcyjne, a to ze względu na możliwość natychmiastowego zaspokojenia określonej potrzeby. Jest to cecha i potrzeba wyróżniająca właśnie młodych konsumentów.

Chwilówki od 18 lat – czy to możliwe?

Jakie podstawowe warunki należy spełnić, by otrzymać pożyczkę typu chwilówka? Przede wszystkim trzeba nabyć zdolność do wykonywania czynności cywilno-prawnych. To zdolność do samodzielnego kształtowania własnej sytuacji prawnej, która wiąże się z nabywaniem praw i zaciąganiem zobowiązań. Zgodnie z prawem cywilnym, osoba taka, jest uprawniona do tego, by przyjmować i składać oświadczenia woli. Te z kolei wywołują powstanie, zmianę lub ustanie stosunków prawnych.

To niezbędne uprawnienia, by móc zaciągnąć jakiekolwiek wiążące zobowiązanie. A takim jest przecież zawarcie umowy o pożyczkę. Zdolność do wykonywania czynności cywilno-prawnych nabywamy wraz z osiągnięciem pełnoletniości czyli osiemnastu lat. Teoretycznie, to powinno wystarczyć, by starać się o przyznanie pożyczki w instytucji pozabankowej. Ale niestety, nie wszystkie podmioty jej udzielą.

Pożyczki od 19 lat wzwyż

Jak pożyczkodawcy podchodzą do młodych konsumentów, którzy chcieliby zaciągnąć chwilówkę? Czy sam fakt bycia pełnoletnim i posiadania niezbędnego dokumentu tożsamości wystarczy? Jak już pisaliśmy, niestety nie. Większość ofert dostępnych na rynku nieco wyżej plasuje granicę wiekową, której osiągnięcie jest niezbędne, by starać się o wsparcie finansowe.

W przeważającej większości firmy pożyczkowe kierują swoje oferty do osób powyżej 20. lub 21. roku życia. To również wyjaśnia, dlaczego grupa wiekowa 21-25 lat jest stosunkowo największa wśród pożyczkobiorców. Nieco wyższa granica wiekowa, którą ustalają firmy pożyczkowe, zapewne jest podyktowana ograniczaniem ryzyka finansowego, w którym wiąże się udzielnie chwilówki bardzo młodym osobom. Trudno oczekiwać, że osiemnastolatek będzie w stanie wykazać się niezbędną do spłacenia zadłużenia stabilnością finansową.

Ale oferty rynkowe są na tyle różnorodne, że i na potrzeby najmłodszych konsumentów znajdzie się odpowiedź. Pośród podmiotów pozabankowych znajdzie się kilka takich, które oferują chwilówki od 18 lat lub pożyczki od 19 lat. Jakie wymagania należy spełnić, by je otrzymać? Jak się okazuje, często nie wystarczy po prostu dowód tożsamości.

Chwilówka dla studenta i nie tylko

Wymogi stawiane przez firmy pożyczkowe swoim młodym klientom niekoniecznie są wygórowane. W zasadzie, można stwierdzić, że nie odbiegają one od standardowych wymagań, którym powinni sprostać inni, starsi klienci. Znajdą się tu również pewne udogodnienia odnoszące się do bardziej specyficznej sytuacji młodych ludzi, szczególnie tej związanej z potencjalnymi źródłami dochodu. Znajdziemy tu także sprofilowane oferty, chociażby takie jak chwilówka dla studenta.

Wśród pożyczek dla młodych z największą przyznawalnością są te, które z punktu widzenia pożyczkodawcy są odpowiednio zabezpieczone. Mowa tutaj o pozytywnej weryfikacji finansowej osoby aplikującej o pożyczkę. Czego zatem oczekuje i co będzie chciała sprawdzić firma pożyczkowa?

Po pierwsze istotna jest pozytywna historia kredytowa. Jeśli na naszym koncie konsumenckim nie widnieją żadne zadłużenia, to znacznie podnosi szanse na przyznanie środków. W tym celu firma sprawdzi rejestry prowadzone przez Biuro Informacji Kredytowej czy Biuro Informacji Gospodarczej. Tu trzeba podkreślić, że jeśli wcześniej zaciągaliśmy zobowiązania finansowe i uregulowaliśmy je w terminie, dla pożyczkodawcy będzie to znak, że można nam zaufać.

Po drugie, pożyczkodawca będzie chciał potwierdzić naszą wiarygodność finansową. Stałe źródło dochodu jest bardzo często warunkiem otrzymania środków.

Chwilówka dla młodych a źródła dochodu

Co oznacza termin źródła dochodów? Jakie mogą być? Czy jest to jedynie wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę? Oczywiście wszystko uzależnione jest od konkretnej oferty. Ale większość firm wychodzi naprzeciw konkretnym możliwościom młodych osób. Akceptowane źródła dochodów mogą pochodzić z:

  • umowy o pracę,
  • umowy o dzieło bądź umowy zlecenie,
  • pobieranej renty,
  • pobieranego stypendium – w tym tego socjalnego i naukowego,
  • alimentów,
  • prac dorywczych.

Bez zaświadczeń o dochodach znacznie zmniejsza się pula ofert, z których możemy skorzystać. Ale, warto podkreślić, że takim zaświadczeniem, a raczej poświadczeniem otrzymywania regularnych wpływów, może być również wyciąg z konta bankowego z ostatnich kliku miesięcy.

Wysokość chwilówki, chwilówki na raty

Wysokość pożyczki ponownie uzależniona jest od rodzaju oferty. Warto sprawdzić ranking ofert różnych podmiotów, by wybrać tę na najbardziej korzystnych warunkach. Takie zestawienie może obejmować również chwilówki na raty.