Pożyczka ratalna to dość dobrze znana konsumentom oferta, w ramach której spłata pożyczonej kwoty rozłożona jest w czasie. Dla wielu osób to z pewnością dużo bardziej wygodny sposób na uregulowanie zobowiązania. Często nowe pożyczki na raty, które pojawiają się na rynku, udzielane są na korzystnych dla konsumentów warunkach. Czym charakteryzuje się chwilówka na raty Intratka?

Chwilówka na raty w Intratce

Pożyczając określoną sumę pieniędzy za pośrednictwem Intratki, można rozłożyć ją na wygodne do spłacenia raty miesięczne. Sam zdecydujesz o wysokości pożyczonej kwoty. Dostępne środki to nawet 10.000 zł. Umożliwiamy rozłożenie chwilówki na maksymalnie 24 raty, co odpowiada 24. miesiącom na jej spłatę. Nie udzielamy chwilówki na raty od 18 lat. Oznacza to, że należy ukończyć 20 lat, by móc się o nią starać. Dolna granica wieku przyznawania chwilówki to 70 lat.

Oto najistotniejsze informacje dotyczące pożyczki na raty miesięczne Intratka. Dowiesz się, czy można ją zaciągnąć bez zaświadczeń i bez przelewania grosza. Wyjaśniamy, czy mogą się starać o nią osoby zadłużone oraz jaki wpływ na decyzję o jej przyznaniu ma sprawdzanie baz.

Chwilówka na raty bez zaświadczeń

Pożyczki ratalne są przyznawane na podstawie informacji podanych przez pożyczkobiorcę podczas wypełniania formularza internetowego. Odbywa się to na etapie rejestracji i zakładania indywidualnego profilu w serwisie internetowym pożyczkodawcy. Jedną z istotnych informacji, którą trzeba podać, jest określenie źródła uzyskiwanego dochodu. Jeśli pochodzi on ze stałego zatrudnienia, należy wskazać również pracodawcę.

Co to oznacza w praktyce? Pożyczkodawca nie wymaga przedkładania zaświadczeń dotyczących Twojego zatrudnienia. N ie musisz zatem starać się o pozyskanie i przedstawienie dokumentu, który to potwierdzi. Kolejna istotna sprawa to źródło dochodu. Jeśli jesteś zatrudniony, wystarczy, że podasz dane swojego pracodawcy. Dodatkowo, źródło tego dochodu nie jest z góry określone. Nie musi to być zatem umowa o pracę. Nie będziesz również proszony o przedłożenie zaświadczenia o zarobkach. Dochody przyjmują różną formę, mogą wynikać z różnego rodzaju innych umów, które są gwarancją stałego przychodu.

Chwilówka na raty bez zaświadczeń ogranicza zatem formalności do minimum. To również bez wątpienia przyspiesza sam proces starania się o środki i przyznania ich. W wielu przypadkach ma to decydujące znacznie w kontekście wyboru firmy, u której można starać się o pożyczki pozabankowe.

Chwilówka bez przelewania grosza

Przelewanie grosza to skrótowe, zwyczajowe określenie jednego z wymaganych warunków przyznania pożyczki na raty miesięczne. 1 grosz to wysokość kwoty, którą należy przelać na jeden ze wskazanych przez pożyczkodawcę numerów konta bankowego. Jest to tak zwany przelew weryfikacyjny bądź przelew potwierdzający rejestrację. Należy go wykonać z własnego, indywidualnego rachunku bankowego.

Przelew potwierdzający rejestrację, jak sama nazwa wskazuje, jest dokonywany na etapie rejestracji konta i wypełnia formularza rejestracyjnego. Na jego podstawie pożyczkodawca jest w stanie zweryfikować przynależność rachunku bankowego do osoby, która stara się o środki, a zatem wiarygodność podanych przez nią danych. Przelew weryfikacyjny musi być wykonany z konta pożyczkobiorcy. Nie jest możliwe przelanie środków z rachunku, który nie należy bezpośrednio do osoby starającej się o pożyczkę. Jeśli aplikujesz o pożyczkę całkowicie on-line, wykonanie przelewu weryfikacyjnego jest niezbędną częścią całego procesu.

Skorzystanie z oferty chwilówka bez przelewania grosza jest również możliwe. Są dwa sposoby na to, by pominąć przelew weryfikacyjny. Po pierwsze, możesz aplikować o pożyczkę u brokera czyli stacjonarnie. Wtedy weryfikacja Twojego konta bankowego odbędzie się bezprzelewowo. Po drugie, możesz odebrać pieniądze przy pomocy czeku GIRO. Zrealizujesz go w oddziale Poczty Polskiej. Pożyczkę odbierzesz w formie gotówkowej. Nie musisz zatem korzystać z konta bankowego i wykonywać przelewu weryfikacyjnego, by wziąć chwilówkę.

Chwilówka na raty bez baz

Chwilówka na raty bez baz to rodzaj oferty dostępnej na rynku pożyczek pozabankowych. Bazy oznaczają rejestry, prowadzone przez określone instytucje, w których firma pożyczkowa może sprawdzić Twoją wiarygodność finansową. Wiarygodność dotyczy Twojej historii kredytowej. Ta może być pozytywna bądź negatywna. Pozytywna historia kredytowa oznacza, że wszystkie dotychczasowe zobowiązania finansowe zostały przez Ciebie uregulowane terminowo. Mogą być to zarówno spłacone kredyty, jak i pożyczki pozabankowe. Może to być również niezaleganie z opłatą faktur na rzecz swoich kontrahentów lub rachunków np. za energię elektryczną. Ta sytuacja odnosi się to również do osób, które nigdy jeszcze zobowiązań nie zaciągały. W obu przypadkach dla pożyczkodawcy oznacza to, że jesteś wiarygodnym konsumentem.

Bywa również tak, że nie nie możesz wykazać się pozytywną historią kredytową. Oferta Intratki nie jest chwilówką na raty bez baz. Oznacza to, że korzystamy, za Twoją zgodą, z dostępnych rejestrów w celu sprawdzenia Twojej wiarygodności finansowej. Jednak tej weryfikacji niekoniecznie trzeba się obawiać. Czasami Twoje zadłużenie widniejące w rejestrze jest niewielkie. Może dotyczyć np. nieopłaconego rachunku opiewającego na niską kwotę. To zatem nie dyskwalifikuje Cię jeszcze. Czy można zatem powiedzieć, że oferta Intratki to chwilówka na raty dla zadłużonych? Wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju jest to zadłużenie, jaka jest jego kwota. Każdy wniosek o pożyczkę rozpatrujemy indywidualnie.

Dlaczego sprawdzanie baz jest tak istotne? Jako pożyczkobiorca, za każdym razem, kiedy udzielamy pożyczki, ponosimy również ryzyko finansowe. Zatem weryfikacja rejestrów jest sposobem na ograniczenie tego ryzyka. Poza tym, nie mniej ważne jest dobro samego konsumenta. Dlatego największa przyznawlność środków dotyczy osób, które mogą wykazać się pozytywną historią kredytową. Osoba, która nie jest w stanie spłacić zobowiązania, nie powinna decydować się na zaciągnięcie go. Może to prowadzić do zjawiska potocznie nazywanego spiralą długów (więcej o nim można dowiedzieć na branżowym forum lub z branżowych publikacji).

Jak wygląda spłata chwilówek na raty?

Spłata zobowiązania zaciągniętego w formie chwilówki na raty nie różni się od spłaty innych ratalnych zobowiązań. Do określonego przez pożyczkobiorcę terminu, każdego miesiąca, należy uiścić podaną kwotę. Można to zrobić wyłącznie w formie przelewu bankowego.