Chwilówki dla młodych cieszą się bardzo dużą popularnością. Potwierdza to nie jeden ranking, który rok rocznie powstaje w oparciu o dane spływające od podmiotów pozabankowych. W zestawieniach tych właśnie młodzi ludzie figurują jako grupa najbardziej zainteresowana oferowanymi przez podmioty pozabankowe produktami.

Chwilówka od 20 lat czyli pożyczka dla młodych

Skupmy się na przywołanych wcześniej rankingach czyli badaniach dotyczących rynku pożyczek pozabankowych. Jedną z ważniejszych zmiennych, którą bierze się pod uwagę, jest wiek osób ubiegających się o chwilówki. Dane pochodzące z zeszłego roku (2018 r.) są bardzo ciekawe. Wynika z nich, że co trzecia osoba będąca klientem firmy pożyczkowej, nie ukończyła 30 roku życia.

Bardziej szczegółowe dane pokazują procentowy udział młodych pożyczkobiorców w ogólnej strukturze wiekowej klientów chwilówek. Ok. 29 % wszystkich pożyczających stanowią osoby w przedziale wiekowym 19-25 lat. Nie mniej ważna jest ich opinia o ofertach podmiotów pozabankowych, która ma duży wpływ na podejmowane przez nie decyzje. Wiele młodych osób o przyznanie dodatkowych środków stara się w pierwszej kolejności w instytucjach pozabankowych, uznając je za wiarygodne. Wpływ na to ma z pewnością także dużo większa, w porównaniu z bankami, dostępność środków.

Chwilówka dla 20-latka

Wielu pożyczkodawców wprowadza górną i dolną granicę wiekową, jako wymóg, który powinna spełnić osoba starająca się o środki. Na rynku znajdziemy chwilówki od 18 lat, 22 czy 25. Dlaczego i jak wiek odbiorcy wpływa na dostępność konkretnych ofert? Jaki jest cel wprowadzania ograniczeń wiekowych?

Z punktu widzenia instytucji pozabankowej, która udziela pożyczki, bardzo istotne jest zarządzanie ryzykiem finansowym. Każda udzielona chwilówka jest nim niewątpliwie obarczona. Dlatego udzielając środków, pożyczkodawca chce mieć maksymalną pewność, że pożyczkobiorca będzie w stanie je zwrócić. Osiągnięcie pełnoletności nie jest jednoznaczne z tym, że osoba starająca się o pożyczkę, osiągnęła stabilność finansową. W większości przypadków osiemnastolatkowie nie są jeszcze w stanie wykazać w miarę stałych źródeł dochodów. A te są niezbędne, by zwrócić pożyczone pieniądze. Szybkie pożyczki do 20 roku życia są właśnie z wymienionych względów obarczone ryzykiem niespłacalności. To kłopotliwe nie tylko dla samego pożyczkodawcy, ale przede wszystkim dla pożyczkobiorcy.

Chwilówki na dowód od 20 lat

Jakie wymagania formalne należy spełnić, by otrzymać pożyczkę pozabankową w młodym wieku? Na rynku pożyczkowym znajdziemy wiele różnorodnych ofert. Instytucje stawiają przed swoimi klientami określone wymagania. Bardzo często pożyczkobiorca jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczeń dokumentujących źródła jego dochodu i ich wysokość, zatrudnienie. Jak na tym tle wygląda oferta Intratki?

Oferta pożyczka od 20 lat na dowód dobrze opisuje wymagania formalne, jakie należy spełnić, by o nią się starać. Wszystkie one opisane są oczywiście w ramowej umowie pożyczki, która dostępna jest na naszej stronie. Należy się z nią zapoznać przez przystąpieniem do wypełniania wniosku pożyczkowego. Dzięki temu cały proces przebiegnie sprawnie, będzie można przygotować niezbędne dokumenty i być świadomym, jakie są konkretne wymagania pożyczkodawcy.

Zapis z ramowej umowy pożyczki mówi, że korzystając z oferty pożyczka od 20 lat na dowód w Intratce, należy przygotować dowód osobisty. Jest to jedyny dokument, jakiego wymaga pożyczkodawca. Nie jest konieczne przedkładanie innych zaświadczeń, umów etc.

Chwilówki od 20 lat bez BIK i z BIK

Na rynku pożyczek pozabankowych jednym z podstawowych elementów procesu udzielania chwilówki jest sprawdzenie wiarygodności finansowej pożyczkobiorcy. Można to zrobić na co najmniej dwa sposoby. Pozytywna historia kredytowa ma niewątpliwie bardzo duży wpływ na przyznawalność środków.

Jedną z instytucji, która gromadzi dane dotyczące ewentualnego zadłużenia pożyczkobiorcy jest BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej. Działalność BIK jest regulowana głównie w oparciu o ustawę Prawo bankowe. Prowadzi jednolity rejestr dotyczący wiarygodności finansowej firm i osób fizycznych. Dane, którymi dysponuje, spływają od instytucji finansowych takich jak banki, firmy pożyczkowe, SKOK-i, firmy leasingowe i faktoringowe. Trzeba podkreślić, że wszystkie te dane objęte są tajemnicą bankową. Dostęp do nich mają jedynie upoważnione instytucje.

Wiele osób obawia się weryfikacji w BIK. Z tych względów młode osoby mogą poszukiwać chwilówki od 20 lat bez BIK, nie zwracając uwagi na inne korzystne oferty. Ta obawa często jest bezpodstawna. Wystarczy uświadomić sobie, że ponad 90% danych, które znajdują się w BIK potwierdzają pozytywną historię finansową konsumentów lub firm. Znajdują się tam informacje o zaciągniętych i spłaconych zobowiązaniach, a nie tylko o zadłużeniach. To dla pożyczkodawcy dobra informacja. Na podstawie takich danych może stwierdzić, że ma do czynienia z wiarygodną pod względem finansowym osobą.

Chwilówki dla zadłużonych od 20 lat

Czy zadłużeni 20-latkowie mogą starać się o pożyczkę pozabankową? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy bowiem od rodzaju i wysokości zadłużenia. Te pożyczkodawca sprawdza w dostępnych rejestrach. Oprócz opisanego rejestru BIK, może być to również rejestr prowadzony przez jedno z Biur Informacji Kredytowej. Informacje, które do nich trafiają, pochodzą od podmiotów gospodarczych, wobec których powstała zaległość finansowa. Może ona dotyczyć np. nieopłaconego rachunku telefonicznego, nieuregulowanej faktury. Wysokość zobowiązania w wielu przypadkach niekoniecznie jest wysoka. By osoba fizyczna znalazła się w rejestrze, kwota jej zadłużenia musi przekroczyć 200 zł, a termin spłaty zobowiązania 60 dni.

Jak widać, o byciu zadłużonym możemy mówić w przypadku zalegania ze spłatą stosunkowo niewielkich kwot. Zatem przyznanie chwilówki dla zadłużonych od 20 lat nie jest wykluczone. Każdy z wniosków pożyczkowych jest rozpatrywany indywidualnie.