Konsumenci korzystający z ofert podmiotów pozabankowych, liczą na udzielenie szybkiej pożyczki. To szczególnie ważne, kiedy otrzymanie pieniędzy w krótkim czasie jest priorytetem. Jednak poza czasem, istotnym priorytetem jest również bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji. Właśnie z tymi dwoma ważnymi obszarami jest związana weryfikacja konta bankowego pożyczkobiorcy.

Chwilówka z przelewem 1 gr – czemu służy weryfikacja?

Weryfikacja konta bankowego pożyczkobiorcy jest niezbędnym elementem procesu pożyczania pieniędzy online. Zresztą nieistotne, czy bierzemy pod uwagę chwilówki przyznawane online, czy dostępne w oddziałach stacjonarnych. Jeśli chcemy, by środki zostały przelane na nasze konto bankowe, pożyczkodawca będzie musiał je zweryfikować. Czym konkretnie jest ta weryfikacja i w jakim celu jest przeprowadzana?

Weryfikacja konta bankowego służy potwierdzeniu tożsamości osoby starającej się o pożyczkę pozabankową. Pożyczkobiorca, aplikując o środki, podaje swoje dane osobowe, które zgodne są oczywiście ze stanem faktycznym. Te same dane powinny widnieć na dokumencie tożsamości. Drugim etapem weryfikacji jest sprawdzenie, czy podane konto bankowe należy do tej samej osoby, która aplikowała o środki. Pożyczka udzielana jest wyłącznie osobie, która o nią aplikuje. Zatem numer rachunku bankowego, na który środki zostaną przelane, musi być przypisany właśnie do niej.

Cel takiego działania jest dość oczywisty, choć może nie wszyscy mają jego świadomość. A szczególną wagę należy przypisać weryfikacji tożsamości i konta, jeśli o pożyczkę pozabankową staramy się online. Przelew weryfikacyjny przede wszystkim wyklucza wyłudzenie pieniędzy. Jest to tak samo istotne dla pożyczkodawców, jak dla pożyczkobiorców. Dwustopniowa weryfikacja tożsamości zapobiega procederom podszywania się pod inne osoby i zaciągnięcie na nie zobowiązania.

Chwilówki z przelewem weryfikacyjnym

Przelew weryfikacyjny jest zatem ważnym elementem potwierdzenia tożsamości pożyczkobiorcy. Ten proces rozpoczyna się już na etapie wypełniania formularza aplikacyjnego. To tam podajemy swoje dane osobowe i niezbędne numery dokumentu tożsamości. Po jego przesłaniu przychodzi czas na weryfikację konta bankowego, na które pożyczkodawca przeleje udzielone środki.

Numer rachunku firmy pożyczkowej, na który przelew weryfikacyjny ma być wykonany, przesyłany jest zazwyczaj mailowo. Swój aktualny adres e-mail wpisujemy jeszcze do formularza aplikacyjnego. Bardzo ważne, by podane elektroniczne konto pocztowe było aktywne. Unikniemy wtedy komplikacji komunikacyjnych, a sam proces przebiegnie prawidłowo i szybko.

Kwota przelewu weryfikacyjnego wynosi zazwyczaj jeden grosz – tak jest w przypadku Intratki. Inne podmioty mogą ustalić jej wysokość na 1 zł. Jak zauważyliśmy, są to symboliczne kwoty. Zazwyczaj są one zwracane na konto pożyczkobiorcy. W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na bardzo istotną rzecz. Kwoty przelewów weryfikacyjnych nie są wysokie. Jeśli podmiot, od którego chcemy pożyczyć pieniądze, żąda wyższych kwot – np. kilkudziesięciu złotych – należy zachować czujność. Najczęściej bywa tak, że jest to po prostu wyłudzenie, a sama pożyczka, o którą się staramy, nie znajdzie się finalnie na naszym koncie. W takim wypadku najlepiej sprawdzić wiarygodność firmy w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych, który prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego.

Chwilówka bez przelewu z konta

Przelew weryfikacyjny nie jest jedyną metodą potwierdzenia tożsamości właściciela konta. Firmy pożyczkowe udostępniają swoim klientom także inne narzędzia, przy pomocy których równie łatwo można przejść ten proces. Jednymi z takich narzędzi są aplikacje czy raczej systemy weryfikacyjne. To dobrze znane na rynku fin-tech rozwiązania, które pozwalają pożyczkodawcom i pożyczkobiorcom na jeszcze szybsze i bezpieczniejsze przeprowadzanie transakcji.

Do takich narzędzi właśnie należy Kontomatik. Warto podkreślić, że jest to polski system, z którego korzysta się także w innych krajach europejskich, a nawet w Azji czy obu Amerykach. Aplikacja, po tym jak zalogujemy się na nasze konto bankowe, odczytuje niezbędne dane. Co ważne, te dane są przesyłane do odbiorcy – czyli pożyczkodawcy – ale nie są przechowywane. Jest to jednocześnie aplikacja w pełni bezpieczna. Jest zoptymalizowana wyłącznie pod funkcje, które ma pełnić. Zaufało jej wiele instytucji finansowych, które z niej korzystają.

Chwilówka z przelewem na inne konto

Ważnym pytaniem, które często pojawia się w kontekście pożyczek online, dotyczy istnienia oferty chwilówka z przelewem na inne konto. Czy osoba aplikująca o pożyczkę może otrzymać przelew środków na inne konto? Odpowiedź jest prosta – niestety, nie. Takie działanie podważałoby podstawowe zasady bezpieczeństwa. A te przedstawiliśmy już we wcześniejszych akapitach tekstu. Przelew środków w ramach udzielonej pożyczki wykonywany jest wyłącznie na konto należące do osoby, która o nie aplikowała.

Warto też przy tej okazji wspomnieć, że osoby nieposiadające konta bankowego mogą w inny sposób odebrać przydzieloną im pożyczkę. Mogą to zrobić w formie gotówkowej, korzystając np. z czeku Giro, o którym kilkakrotnie już pisaliśmy.

Pożyczka za grosz – co ma wspólnego z weryfikacją?

Niekiedy możemy się spotkać z określeniem „pożyczka za grosz”, która różni się od oferty pożyczka z przelewem 1 gr. Warto wiedzieć, że ta zwyczajowa czy też skrócona nazwa oferty odnosi się również do opisywanego przez nas procesu weryfikacyjnego. Nazwa oferty sugeruje, że koszt pożyczki pozabankowej wynosi 1 grosz. Jest to zatem ewidentnie wysokość przelewu weryfikacyjnego. Co z resztą kosztów? Na rynku znajdziemy tzw. chwilówki za zero złotych. Rzeczywiście, w tym przypadku pożyczkobiorca nie jest obciążany dodatkowymi kosztami; zwraca dokładnie taką sumę pieniędzy, jaka pożyczył.

Ale, trzeba zwrócić uwagę na fakt, że oferty te mają pewne ograniczenia. Po pierwsze, skierowane są do nowych klientów czyli osób, które jeszcze nie korzystały z usług konkretnego podmiotu. Choć od tej reguły jest kilka wyjątków, ponieważ na rynku ostatnio pojawiło się kilka ofert druga chwilówka za zero złotych. Kolejne ograniczenie dotyczy wysokości kwoty, którą można pożyczyć. Zazwyczaj plasuje się ona na poziomie kilku tysięcy złotych, najczęściej ok. 1500-3000 zł. I ostatnia sprawa, równie istotna. Tego typu oferty obejmują jedynie pożyczki z jednorazową spłatą. Nie jest zatem możliwe rozłożenie zobowiązania na wygodne raty.