Z kredytów inwestycyjnych korzystają przede wszystkim te firmy, które potrzebują dodatkowych pieniędzy na rozwój swojej działalności. Pożyczone od banku pieniądze są bowiem dla wielu przedsiębiorców jedyną szansą na powiększanie firmowego kapitału a w konsekwencji – zajęcie dobrej pozycji na rynku. Właśnie z tego powodu warto przyjrzeć się kredytom nieco bliżej.

Kredyt na inwestycje

Kredyt inwestycyjny jest jedną z form bezpośredniego kredytu bankowego. Produkt ten ma za zadanie umożliwić przedsiębiorcom rozwój prowadzonej przez nich działalności, poprzez dofinansowanie różnorodnych przedsięwzięć i działań. Dzięki niemu firma ma szansę na lepsze prosperowanie oraz zwiększenie swoich zysków.

O kredyt inwestycyjny mogą starać się zarówno nowo powstałe przedsiębiorstwa, jak i te, które mają ugruntowaną pozycję na rynku. Okres spłaty zaciągniętego zobowiązania jest długi i może wynieść nawet 15-20 lat. Co ważne – banki najczęściej nie ustalają limitu pieniędzy o które przedsiębiorca może się starać. Nie oznacza to oczywiście, że uda mu się uzyskać każdą wnioskowaną kwotę.

Co zrealizujemy dzięki kredytowi?

Kredyt inwestycyjny pozwala zrealizować przeróżne potrzeby przedsiębiorstw, które wpłyną pozytywnie na ich rozwój. W szczególności są to:

 • Modernizacja lub odtworzenie przedsiębiorstwa,
 • powiększenie majątku trwałego,
 • nabycie udziałów w przedsiębiorstwach,
 • nabycie papierów wartościowych,
 • zakup wartości niematerialnych,
 • realizacje dowolnego celu długoterminowego rozwijającego przedsiębiorstwo.

Co można kupić za kredyt inwestycyjny?

Jak wynika to z nazwy, kredyt inwestycyjny powinien być przeznaczony na działania inwestycyjne. Oznacza to, że można za niego kupić tylko to, co w ocenie właściciela rozwinie firmę, zwiększając tym samym jej możliwości dochodowe. Finalnie – lepsze zyski firmy przełożą się nie tylko na większe zarobki, ale i umożliwią spłatę zaciągniętego zobowiązania (czym zainteresowany jest oczywiście bank udzielający kredytu).

Co więc można kupić lub wykonać dzięki kredytowi inwestycyjnemu, aby polepszyć sytuację własnej firmy? Otóż można:

 • zakupić nieruchomości,
 • kupić, zbudować lub przeprowadzić remont obiektów należących do przedsiębiorstwa,
 • zakupić maszyny i urządzenia niezbędne do pracy,
 • dokonać modernizacji maszyn i urządzeń,
 • zakupić licencje, oprogramowanie, koncesje (czyli wartości niematerialne),
 • rozbudować lub zmodernizować linie produkcyjne.

Przed zaciągnięciem kredytu bardzo istotne jest dokładne zanalizowanie czy planowana inwestycja wypracuje dla naszego przedsiębiorstwa założone zyski. Jeśli bowiem inwestycja nie powiedzie się, pożyczone pieniądze i tak będziemy musieli oddać wierzycielowi. Nietrafione inwestycje mogą więc zakończyć się kłopotami finansowymi dla naszej działalności gospodarczej.

Na szczęście banki nie udzielają kredytu na tak zwane „dobre słowo”, ale wymagają szeregu dokumentów na podstawie których podejmują decyzję o przyznaniu zobowiązania. Już na etapie ich przygotowania będziemy w stanie ocenić szanse powodzenia naszej inwestycji. Oprócz tego warto też skorzystać z pomocy doradcy finansowego, który podpowie nam, czy nasze plany mają szansę na powodzenie i czy damy radę spłacić kredyt.

Jakich dokumentów wymaga bank?

Każdy bank udzielający kredytu musi upewnić się, że odzyska od przedsiębiorcy pożyczone mu pieniądze. Zadaniem przedsiębiorcy jest więc przekonanie przyszłego wierzyciela, że tak właśnie się stanie. Potwierdzić to muszą przygotowane przez kredytobiorcę dokumenty:

 • biznesplan i kosztorys inwestycji,
 • dokumenty poświadczające prowadzenie działalności (KRS/REGON),
 • dokumenty poświadczające niezaleganie z płatnościami podatków i składek (z ZUS i US),
 • zeznanie PIT o wysokości uzyskiwanych przychodów,
 • wydruk z systemu księgowego, poświadczający sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa,
 • wykaz środków trwałych,
 • ewentualne umowy z dostawcami o stałej współpracy,
 • ewentualne opinie o posiadanych kredytach.

Bank może też oczekiwać i innych dokumentów, które należy dostarczyć. Najważniejsze są jednak biznesplan i kosztorys inwestycji, bowiem to na ich podstawie bank oceni czy kredytobiorca będzie w stanie spłacić swoje zadłużenie. Dokumenty te muszą być więc przygotowane z największą starannością, tak aby przekonać bank, że planowana inwestycja jest opłacalna, przyniesie zyski i pozwoli spłacić kredyt.

Co jest ważne dla przedsiębiorcy

Dla właściciela firmy istotne są przede wszystkim warunki spłaty kredytu: to jak długo może to robić oraz ile będzie kosztować pożyczenie pieniędzy od banku. Na kwotę tą wpłyną: prowizja, opłata przygotowawcza, marża banku i oprocentowanie kredytu. Niektóre banki rezygnują jednak z trzech pierwszych opłat a samo oprocentowanie uzależniają od zdolności kredytowej przedsiębiorcy.

Należy także zwrócić uwagę na to, czy bank oczekuje zabezpieczenia kredytu. Jeśli tak – to w jakiej formie. Zazwyczaj są to: blokada rachunku bankowego, weksel in blanco, wpis do hipoteki lub cesja wierzytelności. Najczęściej (aby uzyskać kredyt) koniecznie jest także wniesienie wkładu własnego, wynoszącego 20-30% planowanej inwestycji netto. Zazwyczaj banki finansują tylko (lub aż) 80% planowanego przedsięwzięcia. Pamiętajmy więc, aby bardzo dokładnie oceniać nasze możliwości finansowe przed zaciągnięciem zobowiązania i nie pogrążyć finansowo własnej firmy.