Rozliczanie się z podatków z Urzędem Skarbowym dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Składanie corocznej deklaracji PIT to nie wszystko, gdyż istnieją jeszcze inne sytuacje, kiedy trzeba odprowadzić do fiskusa podatek. Są to między innymi umowy kupna – sprzedaży zawierane na określoną kwotę, jak na przykład nabycie nowego samochodu. W jakich sytuacjach trzeba odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz jak prawidłowo wypełnić druk PCC-3? Tego się dowiesz czytając nasz poradnik.

Czym jest podatek od czynności cywilnoprawnych?

Niektóre transakcje zawierane w obrocie gospodarczym, które dotyczą zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, są dodatkowo opodatkowane. Chodzi tu o zawarcie umowy kupna – sprzedaży, której wartość przekracza 1000 zł. Wówczas nabywca zobowiązany jest odprowadzić 2% podatku do Urzędu Skarbowego od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC. Opłatę należy uiścić w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, żeby nie narazić się na dotkliwe konsekwencje takie jak wysoka grzywna. Najczęściej taka deklaracja podatkowa musi zostać złożona w przypadku kupna samochodu i wówczas konieczne jest wypełnienie druku PCC-3. To nie wszystko, gdyż podatek od czynności cywilnoprawnych odprowadza się także w przypadku:

 

  • umowy pożyczki,
  • umowy darowizny,
  • ustanowienia hipoteki,
  • umowy darowizny,
  • umowy spółki,
  • ustanowienia odpłatnej służebności.

W przypadku tych transakcji obowiązują różne stawki, a wszystkie związane z tym kwestie reguluje Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Kupno samochodu a deklaracja PCC-3

W tym poradniku skupimy się na tym, jak poprawnie wypełnić druk PCC-3 w sytuacji kupna samochodu. Bez względu na to czy samochód pochodzi od prywatnego sprzedawcy, czy od dealera samochodowego, obowiązuje taka sama procedura przy wypełnianiu deklaracji. Aby ją prawidłowo uzupełnić potrzebne będą dane z dowodu osobistego oraz dokładne informacje na temat nabytego auta. Deklarację PCC-3 wypełnia się wówczas, gdy tylko jedna osoba staje się właścicielem nowego auta. Formularz PCC-3/A uzupełnia się, jeżeli nabywcami jest więcej osób. Liczba dołączonych załączników PCC-3/A zależy od tego, ilu nowych właścicieli zostało uwzględnionych w transakcji kupna.

Jak prawidłowo wypełnić druk PCC-3?

Wypełnienie deklaracji nie jest niczym trudnym, jednak wiele osób ma z tym problem, ze względu na niejasne sformułowania zawarte w formularzu. Tak naprawdę wszystko ogranicza się tylko do uzupełnienia rubryk podstawowymi danymi na temat podatnika oraz nowego auta. Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych wskazówek, jak wypełnić poszczególne części deklaracji PCC-3:

Deklaracja PCC-3

eklaracja PCC-3

W pierwszej części musisz podać swój identyfikator podatnika, w zależności od przypadku chodzi o numer NIP dla przedsiębiorców lub PESEL dla osób fizycznych. Data dokonania czynności cywilnoprawnych to nic innego, jak dzień, miesiąc i rok, w którym została zawarta umowa kupna- sprzedaży.

Część A – Miejsce i cel składania deklaracji PCC-3

Część A – Miejsce i cel składania deklaracji PCC-3

W pierwszej rubryce musisz wpisać dokładne dane adresowe Urzędu Skarbowego, w którym składasz deklarację PCC-3. Jeżeli to jest pierwsze złożenie druku dotyczącego tego pojazdu, zaznaczać kwadracik pierwszy. Drugi dotyczy sytuacji, gdy chcesz wprowadzić korekty, na przykład poprawić błędnie wpisane dane lub zmienić wartość pojazdu.

Część B – Dane podatnika dokonującego zapłaty

Część B – Dane podatnika dokonującego zapłaty

Ta część budzi najwięcej wątpliwości wśród podatników, a wszystko przez konieczność określenia podmiotu składającego deklarację. W zależności od zawartej umowy kupna – sprzedaży trzeba określić, kim był nabywca. Najczęściej w części B1/7 zaznacza się kwadracik numer 1. Numer 4 dotyczy osób, które są ustawowo zwolnione z opłaty, jak na przykład niepełnosprawni nabywający auto.

W dalszej części należy wypełnić dane podatnika. W przypadku osoby fizycznej chodzi imię, nazwisko, datę urodzenia, imiona rodziców oraz adres zamieszkania. Osoby prawne w tym miejscu wpisują dane swojej firmy oraz adres jej siedziby.

Część C- Przedmiot opodatkowania i treść czynności cywilnoprawnej

Część C- Przedmiot opodatkowania i treść czynności cywilnoprawnej

W tej części należy podać podstawę składania deklaracji, w przypadku kupna samochodu jest to umowa. W rubryce 24 trzeba w skrócie opisać nabyty samochód, podając takie informacje, jak marka, model, rok produkcji, pojemność silnika, przebieg oraz ewentualne uszkodzenia i usterki, które mogą mieć wpływ na oszacowanie jego wartości.

Część D – Obliczenie należnego podatku od czynności cywilnoprawnych

Część D – Obliczenie należnego podatku od czynności cywilnoprawnych

Tu pojawia się najwięcej błędów wynikających ze złego wpisania wartości oraz nieprawidłowych obliczeń. W przypadku kupna auta w rubryce 27 należy wpisać kwotę, za jaką został nabyty samochód. Warto w tym miejscu podkreślić, że Urząd Skarbowy bierze tu pod uwagę wartość rynkową samochodu w dniu zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Ma to zapobiegać zaniżaniu podstawy opodatkowania, dlatego w przypadku wpisania kwoty znacznie odbiegającej od wartości rynkowej będzie skutkowało jej zmianą. Od tej wartości należy obliczyć podatek w wysokości 2% i wpisać otrzymaną kwotę do rubryki 47.

Część E i F – Obliczenie podatku dotyczącego spółki

Część E i F – Obliczenie podatku dotyczącego spółki

Część E wypełniają spółki zawierające umowę. Jako sobą fizyczna musisz tylko przepisać kwotę wyliczonego podatku do rubryki w części F. Część G również dotyczy spółek i określonych przypadków, więc jako prywatny nabywca nie musisz jej wypełniać.

Część H – Informacja o załącznikach

Część H – Informacja o załącznikach

Ostatnim krokiem jest wypełnienie części H, w której należy podać liczbę dołączonych załączników PCC-3/A. Jak już wyżej zostało wspomniane, dotyczy to sytuacji, gdy samochód będzie miał współwłaściciela. Następnie wystarczy tylko złożyć podpis wraz z datą składania deklaracji PCC-3 i zapłacić wyliczony podatek do Urzędu Skarbowego.

Rozliczenie ze skarbówką wcale nie musi być trudne ani stresujące. Wystarczy uważnie wypełnić wszystkie pola i prawidłowo obliczyć podatek od zakupu. Cały proces trwa kilka minut, gdyż pracownicy urzędu wszystkie dalsze czynności wykonują przez intranet, dlatego nie trzeba osobiście stawiać się do innych urzędów ani wysyłać deklaracji dalej.