Zaciągając jakiekolwiek zobowiązanie trzeba się liczyć z tym, że trzeba będzie je spłacić. Pożyczki pozabankowe ze względu na dużą przyznawalność i łatwy dostęp są często nadużywane przez pożyczkobiorców. Każda nieterminowa spłata wiąże się z koniecznością pokrycia karnych odsetek, a to bezpośrednio przyczynia się do nawarstwiania długu. Zamiast nie dopuścić do takiej sytuacji i próbować dostępnych form pomocy w spłacie zobowiązania, wiele osób liczy na przedawnienie pożyczki pozabankowej. Na czym to polega i jakie warunki trzeba spełnić, aby do tego doszło?

Czym jest przedawnienie długu?

Podpisując umowę pożyczki, klient zobowiązuje się do jej terminowej spłaty. Niewywiązywanie się z harmonogramu rat powoduje naliczenie karnych odsetek, a w dalszej kolejności nawet do wszczęcia postępowania komorniczego w celu wyegzekwowania zaległości. Bywają jednak sytuacje, że termin spłaty miną, a wierzyciel nie upomniał się o spłatę zobowiązania. Przedawnienie pożyczki polega więc na uchyleniu się od konieczności uregulowania zadłużenia, w związku z tym dłużnik nie ma obowiązku zaspokajania potrzeb wierzycieli. Aby do tego doszło muszą zostać jednak spełnione poszczególne przesłanki prawne.

Jak liczyć przedawnienie pożyczki?

Brak terminowej spłaty nie oznacza wcale, że od razu nastąpiło przedawnienie długu. Musi zostać zachowany termin przedawnienia, który definiuje po jakim czasie wierzyciel nie może egzekwować poszczególnych długów. Regulują to przepisy prawa wynikające z Kodeksu Cywilnego, w którym określono, że przedawnienie następuje po upływie 3 lat od daty ostatniego dnia zakończenia okresu kredytowania. Przepisy te mają jedynie zastosowanie w przypadku banków i instytucji pozabankowych. Przedawnienie pożyczki od osoby fizycznej następuje po okresie 6 lat, dlatego wszystko zależy od rodzaju zadłużenia. W przypadku sytuacji nie wynikających z pożyczek pozabankowych, rodzaj zadłużenia i czas przedawnienia wyglądają następująco:

 • Mandat za brak biletu – 1 rok
 • Debet na koncie – 2 lata
 • Niezapłacona faktura – 2 lata
 • Niezapłacony podatek od nieruchomości – 3 lata,
 • Kredyt bankowy – 3 lata
 • Składki ZUS – 5 lat,
 • Pożyczka od osoby prywatnej – 6 lat.

Przedawnienie długu zdarza się rzadko, gdyż większość wierzycieli próbuje wcześniej wyegzekwować należności. Warto również wspomnieć, że bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany, jeżeli wierzyciel upomniał się o spłatę. Mógł to zrobić poprzez:

 • podjęcie prób mediacji,
 • wszczęcie postępowania komorniczego,
 • wysyłanie monitów,
 • wniesienie sprawy o egzekucję długów.

Przedawnienie długu zdejmuje z dłużnika obowiązek spłacenia zobowiązania, jednak w niektórych przypadkach nie jest to możliwe, jak na przykład w przypadku kredytu bankowego.

Przedawnienie kredytu bankowego

Wszelkie produkty finansowe oferowane przez bank, tak samo jak pożyczki pozabankowe ulegają przedawnieniu po 3 latach. Istnieje jednak odstępstwo od tej reguły i chodzi tu o kredyt hipoteczny. W tym przypadku uchylenie od spłaty może dotyczyć tylko odsetek po uzyskaniu terminu przedawnienia. W przypadku kredytu hipotecznego zabezpieczonego nieruchomością, w momencie braku spłacania kolejnych rat, może ona trafić na licytację. Uzyskane w ten sposób środki finansowe zostają przekazane na spłatę kredytu, a dłużnik traci wszelkie prawa do nieruchomości.

Przedawnienie chwilówki a sąd rejonowy

Bywają sytuacje, że wierzyciele upominają się o spłatę należności, gdy dług już uległ przedawnieniu. W tym celu podejmują próby negocjacji z dłużnikiem oraz wysyłają pisma o zamiarze wszczęcia windykacji. Wiele osób obawiając się konsekwencji prawnych, podejmuje się spłaty długu na podstawie umowy pożyczki, która jest przedawniona. Z tego powodu są zobligowani do uregulowania dodatkowych odsetek, które naliczone przez kilka lat mogły urosnąć do niebotycznych rozmiarów. Tak naprawdę, po upływie 3 lat, dłużnik nie ma obowiązku spłacać zadłużenia. Nawet jeżeli wierzyciel skierował sprawę do sądu lub komornika, wniosek taki zostanie oddalony ze względu na przedawnienie roszczeń.

Konsekwencje przedawnienia pożyczki pozabankowej

Przedawnienie rozpatrywane jest zwykle w kontekście korzyści dla dłużnika. Nie musi on spłacać zadłużenia, które często opiewa na wysokie sumy. W ten sposób może uważać, że otrzymał za darmo zastrzyk gotówki. Tak naprawdę przedawnienie pożyczki pozabankowej wiąże się z negatywnymi konsekwencjami, które mogą zostać dotkliwie odczute w przyszłości. Przede wszystkim należy pamiętać, że przedawniony dług nadal istnieje w bazach BIK jako niezapłacony. To wpływa niekorzystnie na historię kredytową i może być przyczyną trudności uzyskania kolejnej pożyczki, kredytu w banku czy zakupu sprzętu na raty. Warto o tym pamiętać, aby nie zamykać się na możliwość skorzystania z produktów pozabankowych, kiedy będą najbardziej potrzebne.

Jak wyjść z długów bez przedawnienia?

Zamiast liczyć na przedawnienie, które niesie za sobą nieprzyjemne konsekwencje, warto zadbać o terminową spłatę. Jeżeli zbliża się termin uregulowania wpłaty, a ze względu na zmianę sytuacji finansowej nie jest to możliwe, można negocjować warunki umowy pożyczki z firmą pozabankową. Pożyczkodawcy nigdy nie zostawiają swoich klientów w potrzebie i dążą do tego, aby ułatwić im uregulowanie zadłużenia. W tej sytuacji firma pozabankowa może zaproponować:

 • Refinansowanie– polegające na zaciągnięciu kolejnej pożyczki, która zostanie wykorzystana na spłatę należności.
 • Przedłużenie terminu – czyli wynegocjowanie nowych warunków spłaty, dostosowanych do możliwości finansowych klienta i przesunięcie terminu kolejnej wpłaty,
 • Konsolidację – polegającą na połączeniu wszystkich zobowiązań w jedno i ustalenie nowego harmonogramu spłat.

Przedawnienie długów pozornie może wydawać się korzystne, ale negatywnie wpływa na zdolność kredytową. Wnioskując o pożyczkę pozabankową należy zawsze dopasowywać jej wysokość do możliwości finansowych, aby była możliwa do terminowej spłaty. W razie problemów z jej uregulowaniem warto zwrócić się do pożyczkodawcy, który zaproponuje najlepsze rozwiązanie, aby uniknąć konsekwencji niewywiązania się z umowy.