Kredyty preferencyjne kierowane są do szczególnych grup odbiorców. Ich warunki są dużo lepsze od warunków rynkowych. Co to oznacza w praktyce? Dla kogo przeznaczony jest kredyt preferencyjny, na czym polega i jak go uzyskać?

Kredyt preferencyjny to kredyt, w którym część kosztów ponosi Skarb Państwa. Jest on więc dostępny tylko w szczególnych sytuacjach, które mają wpływ na ważny interes społeczny, np. programy „Mieszkanie dla Młodych” czy „Pierwszy Biznes”. Kredyt preferencyjny dostępny jest także w postaci kredytów dla rolnictwa oraz kredytów klęskowych. Program kredytów preferencyjnych jest więc stworzony po to, aby wspierać niektóre technologie (np. energooszczędne) lub wybrane grupy (studenci, rolnicy, młodzi kupujący mieszkania).

Jak działa kredyt preferencyjny?

Wsparcie Skarbu Państwa może mieć, w przypadku kredytu preferencyjnego, różne formy. Jedną z opcji jest zwolnienie z niektórych wymogów. Państwo może także zaoferować dopłatę do odsetek, co obniży wysokość rat lub dopłatę do kapitału i zmniejszy kwotę zadłużenia wobec banku.

Warunki i oferty kredytów preferencyjnych zmieniają się dość często i zależne są od zadań, które określone zostały w budżetach różnych instytucji.

Preferencyjny kredyt studencki

Studenci mogą ubiegać się o kredyt preferencyjny, który charakteryzuje się bardzo niskim oprocentowaniem oraz bardzo dogodnymi warunkami spłaty. W przypadku preferencyjnych kredytów studenckich oprocentowanie wynosi połowę stopy redyskontowej NBP. To nie wszystko, bo przez cały okres kredytowania Skarb Państwa spłaca odsetki od zadłużenia.

Kredyt studencki wypłacany jest w comiesięcznych transzach. Zasada spłaty jest bardzo prosta. Jeżeli finansowanie będzie trwało 30 miesięcy, student będzie spłacał zadłużenie w 60 ratach. Dodatkowo, przez pierwsze dwa lata nie ma konieczności spłacania rat w ogóle.

Ponadto przewidziane są także umorzenia kredytów studenckich. Jeżeli kredytobiorca znajdzie w 1% najlepszych absolwentów, kredyt zostanie całkowicie umorzony. Dla osób, które znalazły się w kolejnych 5% i 10%, umorzenie wynosi kolejno 35% i 20% całego zadłużenia. Aktualnie o preferencyjny kredyt studencki można ubiegać w bankach PKO BP, Banku Pekao, SGB oraz BPS.

Kredyt preferencyjny dla rolników

Kolejną grupę, która może ubiegać się o przyznanie kredytu preferencyjnego, stanowią rolnicy. W tym przypadku kredyty dofinansowywane są ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kredyt preferencyjny dla rolników to kredyt na zakup ziemi rolnej i rozpoczęcie działalności rolniczej. Aby taki kredyt został przyznany, wymaga się 10% wartości ziemi jako wkładu własnego. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spłaca do 60% kwoty kredytu, o ile nie przekracza ona 20 tys. euro.

Rolnicy mogą ubiegać się także o kredyt klęskowy. Środki z tego finansowania przeznacza się na wyrównanie strat po powodziach, suszach i innych klęskach naturalnych, które miały wpływ na zniszczenie majątku gospodarstwa rolnego.

O kredyt preferencyjny dla rolników można ubiegać się w wybranych bankach, również w bankach spółdzielczych należących do BSP i SGB.

Kredyt preferencyjny – warunki

Jak w przypadku zwykłego kredytu, tak również przy kredycie preferencyjnym kredytobiorca musi spełniać określone warunki. W przypadku kredytów studenckich bierze się pod uwagę próg dochodowy. Kwota dochodu na jednego członka rodziny jest określana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa i nie może zostać przekroczona.
Aby natomiast starać się o kredyt dla rolnika, konieczne jest prowadzenie działalności w zakresie rolnictwa.

O kredyt preferencyjny nie mogą ubiegać się emeryci i renciści, chyba, że są to osoby starsze, które prawo do renty mają z tytuły niezdolności do pracy.

Kredyt preferencyjny – czy warto?

Każdy kredyt, nieważne czy gotówkowy, czy preferencyjny, jest poważnym zobowiązaniem, dlatego decyzja o jego zaciągnięciu powinna być dokładnie przemyślana.

Kredyty preferencyjne nie są przeznaczone dla wszystkich i nie każdy może się o nie ubiegać. Jednak pewne jest, że jest to zastrzyk finansowy, który w wielu przypadkach może okazać się bardzo pomocny. Studentom, którzy wyjeżdżają na studia do innego miasta, dodatkowa gotówka z pewnością ułatwi start i codzienne życie. Tym bardziej, że koszty kredytowe są w tym przypadku naprawdę niskie, a warunki spłaty wyjątkowo korzystne.

Kredyty preferencyjne przyznawane są także młodym osobom (małżeństwom, rodzicom samotnie wychowującym dzieci oraz singlom), które chcą kupić własne mieszkanie lub dom. Muszą one jednak także spełniać określone warunki. Program „Mieszkanie dla młodych” znacząco ułatwia zakup własnego M i obniża kapitał kredytu hipotecznego.