Złożenie wniosku o pożyczkę to poważna decyzja, dlatego trzeba do niej podejść z rozwagą. Na rynku dostępnych jest wiele ofert firm pozabankowych, które różnią się między sobą sposobem spłaty czy oprocentowaniem. Większość osób wybór pożyczki uzależnia od wysokości prowizji i oprocentowania. Ważnym składnikiem takich ofert jest również marża, o której często zapominamy korzystając z produktów finansowych.

Czym jest marża pożyczki ratalnej?

Biorąc pożyczkę możesz się spotkać z pojęciem oprocentowania, które bezpośrednio wpływa na całkowity koszt spłaty oraz wysokość rat. Oprócz tego istnieje jeszcze marża, która jest niczym innym jak wartością, na której zarabia instytucja finansowa udzielająca kredytów. Wysokość marży zależy głównie od wysokości pożyczki i stanowi zysk, który jest wliczony w koszty pożyczki. Klienci zwykle nie odczuwają tej wartości, gdyż marża na kredytach jest już uwzględniona w całkowitym koszcie obsługi. Marża jest wliczona w oprocentowanie kredytu i obok stawki bazowej stanowi jego główny składnik. Pożyczkobiorca często więc nie zastanawia się, jaka wysokość marży przypisana jest do danego produktu, gdyż kieruje się głównie oprocentowaniem stanowiącym ważną część kosztów pożyczki.

Od czego zależy marża pożyczki ratalnej?

Każda instytucja finansowa ma prawo samodzielnie ustalać wysokość marży. Uwzględniając jednak dużą konkurencyjność na rynku, firmy pozabankowe starają się dostosować ją do możliwości klientów. Jak już wiadomo, marża jest składnikiem oprocentowania, więc podniesienie marży wiązałoby się automatycznie z wyższym kosztem kredytu. W takiej sytuacji potencjalny klient wybrałby inną ofertę, z korzystniejszym dla niego oprocentowaniem, dlatego firmy pozabankowe starają się określić marżę na optymalnym poziomie. Od czego zależy marża i co wpływa na jej wysokość?

  • Całkowitej kwoty pożyczki – im wyższa, tym większa jest doliczona wartość marży.
  • Historii kredytowej – wiarygodni klienci, którzy regularnie wywiązują się ze zobowiązań, mogą liczyć na wynegocjowanie lepszych warunków. Marża stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie na wypadek, gdyby klient przestał regularnie spłacać dług.
  • Prowizji – może być ona jednorazowa lub doliczona do kolejnych rat, co ma znaczenie dla wysokości marży.

Firmy pozabankowe mogą same decydować o wysokości kosztów pożyczki, uzależniając je od sytuacji pożyczkobiorcy. Oznacza to, że stali klienci, którzy rzetelnie spłacają kolejne raty, mogą w przyszłości liczyć na korzystniejszą ofertę.

Marża kredytu a oprocentowanie

Marża jest składnikiem oprocentowania, ale te dwa pojęcia różnią się od siebie. Wiele osób uważa, że oprocentowanie jest wartością, która stanowi zysk dla firmy z racji udzielenia pożyczki. Mimo że wysokość marży każdy pożyczkodawca ustala sobie sam, to stawka referencyjna, która również wchodzi w skład oprocentowania, narzucona jest odgórnie. Stopa bazowa, czyli stawka referencyjna, ustalana jest przez rynek oraz Radę Polityki Pieniężnej. Na jej wysokość mają wpływ zmiany rynkowe, dlatego stawka referencyjna jest również zmienna cyklicznie. Marża natomiast jest taka sama przez cały okres kredytowania dlatego, jeżeli pożyczkobiorca terminowo wywiązuje się ze spłacania rat, nie ma możliwości podniesienia marży lub jej obniżenia w trakcie trwania umowy. Marża kredytu a oprocentowanie są ze sobą powiązane, jednak oznaczają całkiem inne wartości w kształtowaniu całkowitego kosztu pożyczki.

Prowizja a marża

Składowym elementem całkowitego kosztu spłaty pożyczki jest również prowizja. Zazwyczaj jest to jednorazowa opłata, którą ponosi się za udzielenie pożyczki. Niektórzy pożyczkodawcy wliczają jednak prowizję w koszt kredytu, uwzględniając prowizję w wysokości rat. Prowizja a marża różni się więc tym, że marża spłacana jest ratalnie i nie stanowi opłaty, która musi być uiszczona z góry. Oba te składniki kosztów pożyczki stanowią zysk dla firmy, dlatego najczęściej ustalane są niezalenie od siebie. Oznacza to, że niska prowizja ma wyższą marżę i na odwrót.

Marża a RRSO

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to składowa wszystkich opłat, które wpływają na całkowity koszt spłaty pożyczki. Do RRSO wlicza się opłaty administracyjne, ubezpieczenia kredytu, prowizje, a także marże. Mimo że marża stanowi składnik oprocentowania, to również uwzględniona jest w RRSO jako suma wszystkich opłat. Obliczanie marży polega na zastosowaniu prostego wzoru:

MARŻA = OPROCENTOWANIE KREDYTU – STAWKA REFERENCYJNA

W ten sposób można określić, jak marża pożyczki ratalnej wpływa na oprocentowanie, które również ma udział w wysokości RRSO.

Marża a rata kredytu

Wysokość raty zależy od kwoty kredytu oraz okresu kredytowania. Pożyczka ratalna z wydłużonym terminem będzie miała wyższą całkowitą kwotę spłaty, gdyż podzielona jest na więcej rat. Wysokość marży ma bezpośredni wpływ na wysokość raty, bo jak już wiadomo, jest ona składnikiem oprocentowania. Nie zawsze jednak niższa marża oznacza niższą ratę, gdyż różnica ta może być wyrównana wyższą prowizją. Szczególnie w bankach można się spotkać z ofertami, które reklamują się marżą 0%. Wtedy jednak warto zwrócić uwagę na prowizję, która może znacznie przewyższać średnią wartość spotykaną na rynku. Warto tu również zwrócić uwagę na to, że prowizja jest opłatą jednorazową uiszczaną z góry. Przy dużych kwotach kredytu wysoka prowizja obliczona na podstawie całości mogłaby oznaczać konieczność zapłaty nawet kilku tysięcy złotych. Marża, która jest już doliczona do kosztów kredytu i uwzględniona w każdej racie jest mniej odczuwalna dla kredytobiorcy. Marża ma największe znaczenie w przypadku kredytu hipotecznego, gdyż umowę podpisuje się na wiele lat i wysoką sumę pieniędzy. Nawet 1% różnicy w marży między ofertami, przez cały okres kredytowania generuje wysokie koszty, dlatego warto wcześniej dobrze przeanalizować wszystkie opłaty związane z kredytem. W przypadku pożyczek ratalnych, które są zaciągane na krótszy okres, najważniejszym parametrem jest oprocentowanie oraz RRSO, które wpływa na wysokość rat.