Pożyczki pozabankowe to produkty, które pozwoliły wielu osobom wyjść z dołka finansowego. Stanowią nieocenione wsparcie w kryzysowych sytuacjach, gdy na pokrycie niezbędnych wydatków zabrakło oszczędności, a na pomoc banku nie można liczyć. Nie każdy jednak wywiązuje się z umowy zawartej z pożyczkodawcą, licząc na to, że dług ulegnie przedawnieniu. Oczywiście jest to możliwe, ale takie sytuacje są rzadkością, gdyż wierzyciele pilnują terminowych wpłat. Zanim dojdzie do przedawnienia, mogą Cię czekać nieprzyjemne konsekwencje za niespłaconą pożyczkę. Zobacz co grozi za uchylanie się od spłacania zadłużenia wobec firmy pozabankowej.

Niespłacone długi w firmie pożyczkowej – pierwszy etap

W przypadku brak terminowej spłaty, pierwsze kroki do wyegzekwowania długu podejmuje firma pożyczkowa. Pożyczkodawca próbuje polubownie dojść do porozumienia, starając się dowiedzieć, co jest przyczyną braku wpłaty i w razie możliwości zaproponować wyjście z sytuacji. Jeżeli to nie pomoże, trzeba się liczyć z wysyłaniem płatnych monitów, które dodatkowo powiększają dług o kolejne koszty. Wśród podstawowych konsekwencji, jakie niesie za sobą niespłacenie pożyczki, można wymienić:

 • Naliczenie dodatkowych odsetek za każdy dzień zwłoki w spłacie
 • Obciążenie kosztami wysyłania płatnych monitów
 • Opłaty za wysłanie wezwania do zapłaty
 • Koszty za kroki podjęte przed pożyczkodawcę, które mają na celu wyegzekwowanie należności

W przypadku braku reakcji dłużnika na działania firmy pozabankowej, wyciągane są poważniejsze konsekwencje za niespłacone długi, które są znacznie dotkliwsze.

Windykacja

Kolejnym krokiem jest przekazanie długu firmie windykacyjnej, która dysponuje skuteczniejszymi narzędziami do wyegzekwowania należności. Istnieje błędne przekonanie, że windykator to pojęcie równoznaczne z komornikiem. Tak naprawdę windykacja jest etapem poprzedzającym włączenie w sprawę komornika i ostatnim momentem, aby polubownie spłacić dług. Firmom windykacyjnym zależy na tym, aby wyegzekwować należność, dlatego starają się znaleźć korzystne rozwiązanie dla dłużnika, aby mógł dokonać wpłaty. Może to być propozycja rozłożenia zadłużenia na raty lub przesunięcia spłaty w czasie, aby dać szansę uniknięcia poważniejszych konsekwencji. Jeżeli takie działanie nie przynoszą rezultatu, sprawa zostaje skierowana do komornika.

Komornik za niespłacone kredyty

Ostatnim etapem windykacji należności jest wszczęcie postępowania komorniczego. W tym momencie sytuacja jest już poważna, gdyż sprawa w sądzie za niespłacony kredyt może doprowadzić do zajęcia majątku. Wraz z wydaniem nakazu zapłaty, komornik może rozpocząć działania mające na celu wyegzekwowanie długu. Komornik za niezapłacone kredyty ma prawo wejść na konto bankowe, zająć sprzęt domowy, a w poważnych sytuacjach, nawet przejąć nieruchomość na poczet spłacenia długów. Na tym etapie można jeszcze próbować dogadać się z komornikiem i polubownie załatwić sprawę, jednak trzeba się liczyć również z możliwością zajęcia majątku.

Niespłacona pożyczka a policja

Wile osób oprócz windykacji, boi się wizyty policjanta za niespłaconą pożyczkę. Żaden przepis prawa nie reguluje możliwości wezwania policji do osoby, która uchyla się od spłaty długu. Można to jednak interpretować na różne sposoby, gdyż policja może zostać zaangażowana w momencie, gdy pożyczka została zaciągnięta w wyniku wyłudzenia lub oszustwa. Wówczas jest to przestępstwo, które daje podstawę do interweniowania policji. Wiele osób zastanawia się także, czy za chwilówki można iść do więzienia. Jest to taka sama sytuacja i za niespłaconą pożyczkę nie grozi kara pozbawienia wolności. Należy jednak pamiętać, że sytuacje będące następstwem zadłużenia, mogą grozić karą więzienia. Chodzi tu między innymi o:

 • Wyłudzanie kredytów
 • Wyprzedanie majątku zajętego przez komornika
 • Oszustwo zaciąganie pożyczek na nieswoje dane
 • Uchylanie się od wyroku sądu
 • Zaciąganie pożyczek z zamiarem ich niespłacania

Przypadki te zagrożone są karą ograniczenia lub pozbawienia wolności, dlatego można uznać, że w niektórych sytuacjach, niespłacanie długów jest bezpośrednią przyczyną wszczęcia postępowania karnego.

Niespłacone pożyczki a podatki

Osoby prowadzące działalność, często zastanawiają się czy mogą wpisać pożyczkę w koszty uzyskania przychodu. Nie ma możliwości dodania rat oraz kwoty całego zobowiązania, a jedynie wliczają się w to odsetki. Jeżeli chodzi jednak o niezapłacone pożyczki a uzyskanie przychodu, odsetki można jedynie wrzucić w koszty, gdy zobowiązanie zostanie spłacone. Warto wspomnieć, że pożyczki pozabankowe mogą być zaciągane zarówno przez przedsiębiorców, jak i podmioty fizyczne, i w obu przypadkach spłacone odsetki można dopisać do kosztów. Konieczne jest udokumentowanie wydatków, aby wykazać, że środki pozyskane z pożyczki zostały przeznaczone na rozwój przedsiębiorstwa.

Jak uniknąć konsekwencji niespłacania pożyczki?

Zamiast narażać się na dotkliwe konsekwencje, warto wcześniej zadbać o swoje interesy. Przede wszystkim wnioskując o pożyczkę pozabankową, należy dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i uwzględnić ją przy określaniu wysokości kwoty dofinansowania. Warto również wziąć pod uwagę pożyczki na raty, gdyż stanowią mniejsze obciążenie dla budżetu i umożliwiają stopniowe spłacanie zadłużenia. Jeżeli doszło do sytuacji, że zbliża się termin płatności i nie będzie możliwe w tym czasie uregulowanie płatności, należy skontaktować się ze swoim pożyczkodawcą. Może on zaproponować różne wyjścia z sytuacji, takie jak:

 • Przedłużenie terminu spłaty
 • Refinansowanie pożyczki
 • Konsolidację długów
 • Negocjowanie warunków spłaty

Firmom pożyczkowym zależy na tym, aby klient uregulował swój dług, a uciekanie się do windykacji jest ostatecznością. Dlatego zamiast unikać spłaty i liczyć na przedawnienie, lepszym rozwiązaniem jest ugodowe załatwienie sprawy. Niespłacona pożyczka nie tylko może doprowadzić do negatywnych wpisów w BIK i spadku zdolności kredytowej, ale nawet do zajęcia majątku przez komornika. Warto więc unikać takich sytuacji i starać się o dojście do porozumienia z pożyczkodawcą.