Sprawdź czym jest okres kredytowania i od czego właściwie zależy na jaki czas bank może udzielić nam kredytu. Jaki jest najdłuższy i najkrótszy okres spłaty? Co się bardziej opłaca?

Co to jest okres kredytowania?

Okres kredytowania to czas spłaty kredytu. Jest liczony od dnia przyznania kredytu lub momentu przekazania pieniędzy.

Pożyczki zazwyczaj spłaca się w comiesięcznych ratach, ale można się też spotkać z chwilówkami, które spłaca się jednorazowo, oraz z pożyczkami spłacanymi w ratach tygodniowych.

Od czego zależy okres kredytowania i jaki ma wpływ na koszt kredytu

Okres kredytowania zależy od dwóch czynników. Pierwszym z nich jest w jakich okresach spłaty dostępny jest dany produkt finansowy, a drugim osobista preferencja kredytobiorcy. Im dłuższy czas spłaty kredytu, tym niższa jest jego rata, ale większy koszt.

Zazwyczaj im niższa zdolność kredytowa (możliwość spłaty zobowiązania), tym dłuższy okres kredytowania, bo im niższa zdolność, tym niższa miesięczna kwota raty, którą będziemy w stanie spłacić. Osoby z większą zdolnością stać na wyższe raty, więc będą chciały zaoszczędzić na całkowitym koszcie kredytu i jak najszybciej spłacić pożyczkę.

Wydłużony czas spłaty podwyższa kwotę kredytu, bo zaciągając zobowiązanie płacimy nie tylko za obsługę kredytu, a przede wszystkim za korzystanie z cudzych pieniędzy. W tym samym czasie pożyczający mógłby np. kupić akcje, albo zainwestować w dowolne inne aktywa. Jego zysk jest również zjadany przez inflację, czyli utratę wartości pieniądza w czasie. Wynagrodzenie należy się więc pożyczkodawcom za sam fakt użyczenia pieniędzy, a im dłuższy czas spłaty, tym te wynagrodzenie będzie większe.

Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z niewielką pożyczką na krótki czas (tzw. chwilówką), to sam koszt obsługi pożyczki będzie stanowił znaczną część całkowitego kosztu kredytu, a opłata za użyczenie kapitału – niewielką. To m.in. z tego powodu krótsze pożyczki mają wyższe RRSO (czyli wskaźnik pozwalający wiarygodnie porównywać pożyczki z takim samym okresem spłaty), choć niekoniecznie są nominalnie droższe.

Okres kredytowania a opłacalność kredytu

Kredyt z dłuższym okresem spłaty i niższym oprocentowaniem prawie zawsze będzie droższy od tego z krótszym okresem spłaty. Z drugiej strony niższa rata pozwoli na jego komfortową spłatę. Niewielka miesięczna opłata może być praktycznie nieodczuwalna w domowym budżecie.Kredyt na dłuższy czas jest też znacznie łatwiej dostać.

Z drugiej strony osoby, którym zależy na oszczędzaniu, powinny zawsze wybrać kredyt z jak najkrótszym czasem spłaty, bo pozwoli to na zaoszczędzenie znacznych kwot pieniędzy.

Okres kredytowania w zależności od rodzaju kredytu

Najdłuższym okresem kredytowania w każdym banku wyróżniają się kredyty hipoteczne. Najczęściej są udzielane na 25 lat, ale można spotkać się nawet z ofertami do 35 lat. Dłuższy czas spłaty nie jest dopuszczony przez KNF, jak i ograniczenia banków, które wymagają by ostatnia rata kredytu hipotecznego była spłacona np. w 65 roku życia. Co ciekawe w Szwecji dopuszczalne są kredyty hipoteczne z czasem spłaty sięgającym ponad 100 lat! Oznacza to, że nieruchomość jest spłacana przez całe pokolenia. Najkrótszy okres spłaty kredytu hipotecznego, jaki jest obecnie spotykany na rynku, wynosi 5 lat.

Kredyty gotówkowe w bankach są dostępne na czas do 10 lat, czyli inaczej 120 miesięcy. Żaden z banków w Polsce nie posiada obecnie kredytu gotówkowego z dłuższym okresem spłaty. Pozabankowe pożyczki ratalne udzielane są na maksymalnie 5 lat, a krótkoterminowe chwilówki są dostępne od 30 do około 60 dni. Za długoterminowe uznaje się pożyczki z czasem spłaty dłuższym niż 6 miesięcy.

Skrócenie okresu kredytowania przez nadpłatę

Na mocy ustaw o kredycie konsumenckim i hipotecznym zawsze mamy możliwość wcześniejszej spłaty dowolnej pożyczki. W takim przypadku, zgodnie z założeniem, że w pożyczce płaci się za czas na który pożycza się pieniądze, pożyczkodawca powinien zwrócić proporcjonalną do czasu część opłat za pożyczkę.

Jako opłaty za pożyczkę rozumiane są wszelkie prowizje, w tym za udzielenie pożyczki i przygotowanie wniosku, oraz opłata za ubezpieczenie. Po wcześniejszej spłacie powinniśmy otrzymać na konto zwrot już poniesionych opłat. Pamiętajmy tylko o tym, by poinformować kredytodawcę o chęci wcześniejszej spłaty.