Wybierając pożyczki na raty można mieć większą dowolność w konfigurowaniu jej parametrów. Krótkoterminowe chwilówki mają z góry określony termin spłaty, który wynosi 30 dni. W tym czasie trzeba zwrócić całość zadłużenia, co w przypadku niektórych osób jest zbyt dużym obciążeniem finansowym. Pożyczki na długi okres spłaty można dopasować do własnych możliwości, jednak trzeba pamiętać o terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązania.

Okres spłaty zobowiązań krótkoterminowych a pożyczki na raty

Decydując się na konkretną ofertę, musisz podjąć szereg ważnych decyzji, które mają wpływ na dalszą spłatę. Oprócz kwoty ważny jest również okres pożyczki, gdyż w dużej mierze odpowiada za wysokość całego zobowiązania. W przypadku chwilówek nie ma większego wyboru, gdyż na rynku dostępne w większości oferty na 30 dni. Jeżeli jednak myślisz o pożyczce ratalnej, musisz wiedzieć, że wydłużony okres spłaty należności, przekłada się na wyższe kwoty opłat dodatkowych. W praktyce oznacza to, że spłacając szybciej pożyczkę, mniej będziesz musiał do niej dopłacić.

Jak dobrać okres spłaty pożyczki ratalnej?

Przed złożeniem wniosku o pożyczkę, zawsze należy dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową. Zaciąganie wysokich kwot, które nie będą możliwe do spłaty, niesie za sobą wiele poważnych konsekwencji w postaci wpisania do baz dłużników lub egzekucji komorniczej. Jak już wiadomo, krótszy okres kredytowania wiąże się z niższymi opłatami dodatkowymi, ale nie zawsze jest to korzystne rozwiązanie. Można to zobrazować na prostym przykładzie pożyczki udzielonej na maksymalną kwotę 10 000 zł.

W przypadku wybrania okresu kredytowania na 12 miesięcy całkowita kwota do oddania wynosi 16050.97 zł. Należy jednak zwrócić uwagę na wysokość raty, gdyż wynosi ona aż 1337.61 zł, co stanowi już znaczne obciążenie finansowe. Nie każdy będzie w stanie wygospodarować z miesięcznego budżetu domowego taki wydatek, co stwarza ryzyko nieterminowego uregulowania zadłużenia. Inaczej ma się sprawa w przypadku pożyczki na 10 000 zł jednak z okresem spłaty należności wydłużonym do 24 miesięcy.

Mimo że w tym przypadku, całkowita kwota do spłaty jest wyższa i wynosi 19594,41 zł, to miesięczna rata wynosi tylko 816,44 zł. Jest to znacząca różnica i stanowi bezpieczniejsze rozwiązanie dla osób, które wolą spokojnie spłacać pożyczkę, nie narażając się przy tym na znaczne obciążenie finansowe.

Dłuższy okres spłaty pożyczki ratalnej to większe bezpieczeństwo

Czasami trudno przewidzieć, jak będzie kształtowała się sytuacja finansowa w kolejnych miesiącach. Maksymalnie wydłużając okres kredytowania można mieć większą pewność, że zostanie dotrzymany termin spłaty raty kredytu. Takie rozwiązanie ma jeszcze jedną zaletę, gdyż zadłużenie można spłacić wcześniej. Jeżeli Twoja sytuacja finansowa się ustabilizowała i dostałeś większy zastrzyk gotówki, którą chcesz przeznaczyć na spłatę zobowiązania, nie musisz czekać aż okres kredytowania się skończy. Regulując całe zadłużenie wcześniej, niż określa to harmonogram spłaty pożyczki, możesz zaoszczędzić. Wówczas od całkowitej kwoty odliczone są odsetki, które obowiązywały przy pełnym okresie pożyczki.

Jak określany jest termin spłaty raty kredytu?

Oprócz okresu pożyczki warto również zwrócić uwagę na termin spłaty kolejnych rat. Należy pamiętać, że pokrywa on się z dniem przyznania kredytu i trwa aż do zakończenia okresu kredytowania. Oznacza to, że harmonogram spłaty pożyczki ustalany jest zgodnie z dniem, w którym została ona przyznana. Jeżeli wniosek został rozpatrzony 9 dnia miesiąca, to kolejne raty również będą musiały być uregulowane w tym dniu. Warto to uwzględnić, aby termin płatności wypadał później niż wpływy na konto z tytułu wynagrodzenia za pracę czy dodatkowych źródeł dochodu. Pozwoli to zachować płynność finansową i ułatwi spłacanie kolejnych rat.

Ile można się spóźnić ze spłatą raty?

Określając dogodny termin płatności należy pamiętać, aby należność regulować w terminie. Pozwoli to uniknąć naliczania dodatkowych odsetek za zwłokę w spłacie raty. Te naliczane są już od 1 dnia opóźnienia, a każdy kolejny dzień generuje wyższe koszty. Żeby mieć pewność, że wpłata wpłynie terminowo, nie warto jej zostawiać na ostatnią chwilę. Często bywa tak, że przelew wykonany zgodnie z harmonogramem spłat może dojść na konto pożyczkodawcy dopiero następnego dnia, co oznacza nieuregulowanie raty w terminie. Mimo że firma udostępnia klientom konta do wpłat z wielu banków, żeby zachować zgodność sesji międzybankowych, to nie da się przewidzieć niektórych sytuacji. Wystarczą drobne problemy techniczne w banku, aby przelew doszedł z opóźnieniem, dlatego najbezpieczniej ratę wpłacać dzień przed ostatecznym terminem.

Rata kredytu wypada w weekend – co zrobić?

Biorąc pożyczkę, otrzymuje się dokładny harmonogram spłaty, co ułatwia kontrolowanie wpłat. Może zdarzyć się jednak sytuacja, że rata kredytu wypada w weekend, kiedy w wielu bankach nie są księgowane przelewy. W takich przypadkach, jeżeli terminem spłaty jest dzień ustawowo wolny o pracy, kolejna rata zostaje przesunięta na kolejny dzień roboczy. Wobec tego termin płatności raty w sobotę, automatycznie przesuwa się na poniedziałek. Analogicznie sprawa wygląda z niedzielą, świętami i innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy.

W tym miejscu warto wspomnieć jeszcze o jednym problemie, które może mieć pożyczkodawca z ustaleniem terminu wpłaty. Chodzi o sytuację, gdy rata ustalona jest na 31 dzień miesiąca. Kiedy ją uregulować, gdy miesiąc wypada krótszy? Odwrotnie do terminu płatności raty w niedzielę lub inny dzień wolny, w przypadku krótszego miesiąca, płatność musi zostać zrealizowana wcześniej. Jeżeli więc jest luty, a Ty harmonogram płatności masz ustalony na 31 dzień każdego miesiąca, ratę musisz wpłacić najpóźniej 28 lub 29 lutego. Warto o tym pamiętać, aby nie okazało się, że przez takie niedopatrzenie rata została podniesiona o karne odsetki.