Ślub to ważne wydarzenie w życiu, które oznacza rozpoczęcie nowego, wspólnego etapu. Zawarcie związku małżeńskiego wiąże się z nabyciem nowych przywilejów, ale także obowiązków. Młode małżeństwa przede wszystkim potrzebują dodatkowych środków finansowych, aby spełnić marzenie o nowym domu oraz organizacji wspólnego życia. W tej kwestii powstaje wiele wątpliwości prawnych dotyczących majątku oraz kredytu hipotecznego. Co warto wiedzieć na temat finansów przed ślubem?

Wspólny kredyt na dom przed ślubem

Wiele osób decyduje się na zamieszkanie razem jeszcze na długo przed zawarciem związku małżeńskiego. Narzeczeni jednak ze względu na stan cywilny stanowią dwie odrębne jednostki, gdzie każdy odpowiada za siebie. Wspólne życie, opłaty, dzielenie się dochodami to nie wszystko, aby móc razem zawierać umowy prawne. Decyzja o wspólnym kredycie na mieszkanie przed ślubem to ważna deklaracja, jednak trudna w realizacji. Dla banków udzielających kredytów hipotecznych liczy się stan prawny, dlatego dopóki narzeczeni nie zalegalizują swojego związku, traktowani są jako dwie odrębne jednostki, nawet jeżeli wspólnie żyją i mieszkają. Wspólny kredyt na dom przed ślubem jest możliwy, jednak będzie on udzielony tylko jednej osobie. Istnieje jednak rozwiązanie, dzięki któremu można się starać o kredyt hipoteczny jeszcze w okresie narzeczeństwa.

Kredyt przed ślubem na innych zasadach

Narzeczeni mają utrudnione zadanie, jeżeli chodzi o zaciąganie wspólnych zobowiązań majątkowych, jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Kredyt przed ślubem jest jednak możliwy w przypadku nabycia nieruchomości w udziałach, wówczas bank może podjąć decyzję o udzieleniu wspólnego kredytu. Takie rozwiązanie jest skomplikowane i wiąże się z koniecznością wypełnienia wielu formalności, ale jest najlepszym rozwiązaniem, dla osób gromadzących wspólny majątek. W przypadku rozstania, obie strony w dalszym ciągu zobowiązane są do spłaty kredytu hipotecznego oraz zachowania współwłasności nabytego mieszkania, dopóki jedna strona nie spłaci drugiej. Należy jednak pamiętać, że nawet spłata części majątku nie jest równoznaczna z tym, aby kredyt przed zawarciem małżeństwa przeszedł tylko na jedną osobę. W przypadku braku wystarczającej zdolności kredytowej bank może zdecydować, że zobowiązanie musi w dalszym ciągu zostać spłacane przez obojga kredytobiorców, z którymi została zawarta umowa.

Darowizna przed ślubem

Bywają także sytuacje, że jedna ze stron nabyła prawo do nieruchomości w akcie darowizny. Narzeczeni często mieszkają w niej razem i wspólnie utrzymują dom. Darowizna przed ślubem, bez względu na to czego dotyczy, wchodzi w skład majątku osobistego. Nawet po ślubie nie jest więc objęta wspólnotą majątkową, dlatego prawnie należy do jednego z małżonków. W trakcie trwania małżeństwa właściciel nieruchomości może jednak zmienić akt notarialny i dopisać do niego współmałżonka, robiąc go tym samym współwłaścicielem mieszkania. Jeżeli do tego nie doszło, w przypadku rozwodu, darowizna przed ślubem nie wchodzi w skład podziału majątku.

Długi zaciągnięte przed ślubem – do kogo należą?

Małżeństwo to nie tylko realizacja marzeń o wspólnym domu, ale także duża odpowiedzialność. Wiele osób obawia się długów zaciągniętych przed ślubem oraz konieczności ich późniejszego spłacania. Tak naprawdę długi męża czy żony i wszelkie niespłacone zobowiązania nabyte przed ślubem, należą tylko do osobistego majątku. Oznacz to, że małżonek, którego ten dług nie dotyczy, nie będzie za niego odpowiadał. Problemem jest jednak to, że w momencie egzekucji komorniczej, obciążone zostaną dochody dłużnika. To może pogorszyć wspólną sytuację finansową, gdyż część jednej pensji będzie pobierana na poczet spłaty wierzycieli. W momencie, gdy będzie to niewystarczające, może zostać wszczęta sprawa o podział majątku. Wówczas z połowy należącej do dłużnika, wierzyciele będą mogli uzyskać spłatę zadłużenia. To niekorzystnie wpływa na zdolność kredytową i uniemożliwia zaciągnięcie wspólnego kredytu, a także może doprowadzić do utraty płynności finansowej.

Intercyza – niezależność finansowa po ślubie

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, małżonkowie objęci są wspólnotą majątkową. Oznacza to, że po zalegalizowaniu związku, wszystkie nabyte nieruchomości i dobra materialne należą do obu stron i mogą one nimi tak samo rozporządzać i o nich decydować. Istnieje jednak intercyza, dzięki której wspólnota majątkowa przestaje obowiązywać. Taka rozdzielność majątkowa powoduje, że małżonkowie dysponują własnymi majątkami osobistymi. Na takie rozwiązanie często decydują się osoby, które chcą zachować swoją niezależność finansową lub boją się konsekwencji wynikających z nieodpowiedniego gospodarowania majątkiem przez drugiego małżonka. Po podpisaniu intercyzy zarobki, zgormadzone oszczędności, pomnażany kapitał oraz nabyte ruchomości i nieruchomości należą do własności każdego małżonka osobno. Mogą oni dowolnie nimi rozporządzać i decydować o kupnie, sprzedaży i innych sprawach, które dotyczą majątku osobistego nabytego w ramach podpisania intercyzy. Rozdzielność majątkową można podpisać w dowolnym momencie, nawet w trakcie trwania małżeństwa.

Sprawy finansowe małżeństwa

Życie pisze różne scenariusze, dlatego zdarzają się sytuacje, że dochodzi do podjęcia decyzji o rozwodzie. Jest to trudny czas dla obojga małżonków i często oznacza batalię sądową o podział majątku. Warto więc pamiętać, że darowizna przed ślubem nie jest brana pod uwagę przy rozwodzie i należy do osobistego majątku małżonka. Inaczej jest w przypadku wspólnego kredytu na dom przed ślubem, który został przyznany obu stronom. Wówczas decyzja o odłączeniu jednego z kredytobiorców zależy od banku i wyników postępowania sądowego. Każda sytuacja jest analizowana indywidualnie, dlatego podział majątku może mieć różny przebieg. Gdy małżeństwo podpisało rozdzielność majątkową, wówczas każda strona ma wyłączne prawo do kapitału osobistego, zgromadzonego przez okres trwania małżeństwa.