Choć czeki są obecnie rzadko stosowanym narzędziem w obiegu finansowym, w niektórych przypadkach okazują się bardzo pomocne. Korzystają z nich przede wszystkim firmy pozabankowe, jako z dostępnej formy wypłaty środków w ramach udzielonej pożyczki. Dzieje się tak nie bez przyczyny – dla wielu klientów to jedyna opcja, by w ogóle móc odebrać przyznane im środki.

Co to jest czek GIRO?

Czek GIRO to dokument, który stanowi upoważnienie dla konkretnej osoby do wypłaty przyznanych w ramach umowy pożyczki środków. Sama jego nazwa pochodzi z języka włoskiego i oznacza m.in. „obrót” – w tym konkretnym przypadku obrót pieniędzy. Dlaczego akurat ta nazwa, a nie inna? Co mają z tym czekiem mają wspólnego Włosi? Bardzo dużo. Bo to w ich kraju, jeszcze w I połowie XX, jeden z banków zastosował ten czek po raz pierwszy.

Zresztą idea czeków bankowych jest tak stara, jak sama idea bankowości. Było to najpopularniejsze narzędzie w obrocie finansowym, używane do realizowania transakcji bezgotówkowych. Nawet teraz, pomimo ogólnego dostępu do elektronicznej bankowości osobistej, czeki są nadal w użyciu. Dla wielu osób to wciąż bardzo wygodna, a bywa że i jedna, opcja transferu i odbioru środków.

Czek GIRO – niezbędny w wielu sytuacjach

Sytuacja, która przychodzi na myśl, kiedy ktoś wybiera czek zamiast przelewu gotówkowego, to nieposiadanie konta bankowego. Wielu z nas wyda się to dziwne lub wręcz niemożliwe. Ale dane jasno pokazują, że 13% Polaków nie posiada konta bankowego. To nie jedyna przyczyna dla której wybieramy inną formę przekazania środków, kiedy staramy się o pożyczkę pozabankową. Może być chociażby tak, że konto bankowe zajęte jest przez komornika.

Czek GIRO – kto powinien się o niego starać?

Jest kilka sytuacji, kiedy czek GIRO staje się jedyną formą odebrania środków, które przyznano nam w ramach pożyczki ratalnej. Niektóre z nich są dość oczywiste, inne mniej. Zobaczmy, kiedy czek GIRO przyjdzie nam z pomocą:

  • Brak konta bankowego – to dość jasna sytuacja; jak pisaliśmy, 13% z nas nie ma konta bankowego i korzysta z bankowości elektronicznej.
  • Brak środków na koncie – powszechnym sposobem weryfikacji tożsamości pożyczkobiorcy jest wykonanie tzw. przelewu groszowego wymaganego przy chwilówce; jeśli nie mamy na koncie żadnych środków, nie będziemy mogli skorzystać z opcji wypłaty pożyczki w formie przelewu na konto.
  • Zajęcie komornicze konta – w takiej sytuacji środki, które pojawią się na koncie, są zajmowane przez komornika, więc tym samym nie będziemy mogli z nich skorzystać.
  • Współwłasność konta – jeżeli konto bankowe jest współwłasnością np. małżonków, nie może posłużyć do weryfikacji tożsamości pożyczkobiorcy; środki przyznawane są jedynie osobie, z którą firma pożyczkowa podpisała umowę.

Jak zaaplikować o czek GIRO?

Aplikowanie o czek GIRO czyli otrzymanie środków z pożyczki w formie gotówkowej jest bardzo proste. Staramy się o to na konkretnym etapie składania wniosku pożyczkowego. Przypomnijmy, jak przebiega ten proces.

  • Wybierz pożyczkodawcę, który w swojej ofercie ma dostępną wypłatę środków przy pomocy czeku GIRO.
  • Wypełnij wniosek pożyczkowy, podając wszelkie wymagane przez firmę pozabankową dane.
  • Wybierz sposób wypłaty środków – to kluczowy etap, na którym wybieramy wypłatę pieniędzy przy pomocy czeku GIRO.
  • Poczekaj na decyzję pożyczkodawcy o przyznaniu środków, o które się starasz. Jeśli jest ona pozytywna, proces toczy się dalej.
  • Odbierz umowę pożyczki wraz z czekiem – szerzej o tym etapie piszemy w dalszej części tekstu.
  • Zrealizuj czek GIRO – więcej szczegółów dotyczących realizacji czeku również znajdziesz w dalszej części tekstu.

Jak wygląda czek GIRO? Jak odebrać czek?

Czek GIRO ma dwie podstawowe formy – to od pożyczkodawcy zależy, z której z nich skorzysta. Może być to dokument papierowy lub elektroniczny. Czek GIRO w wersji papierowej zazwyczaj dołączany jest do umowy pożyczki. Oba dokumenty dostarcza kurier. Na tym etapie najczęściej weryfikowana jest tożsamość pożyczkobiorcy. Trzeba zatem przedstawić dokument tożsamości, na podstawie którego kurier potwierdzi zgodność danych.

Nieco inaczej jest w przypadku chwilówki SMS i elektronicznej wersji czeku GIRO. Zazwyczaj ma on postać SMS-a, w którym zawarty jest kod transakcji. Ten kod jest oczywiście najważniejszy. By zrealizować czek, należy podać kod pracownikowi wybranej placówki. O ile wcześniej pożyczkodawca nie weryfikował naszej tożsamości, zostanie to zrobione podczas odbioru środków.

Realizacja czeku GIRO

Gdzie zrealizować czek GIRO? Przede wszystkim zrobimy to w wybranej placówce Poczty Polskiej. Można go również spieniężyć w niektórych bankach – np. w Banku Pocztowym. Niezależnie od tego, czy jest to wypłata na poczcie, czy w banku, proces będzie przebiegał tak samo.

Realizując czek GIRO, który ma formę dokumentu papierowego, wystarczy mieć przy sobie czek oraz dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) i okazać je pracownikowi danej instytucji. Po pozytywnej weryfikacji danych, zostaną nam wypłacone pieniądze. Jeśli otrzymaliśmy czek w formie elektronicznej, należy podać kod transakcji z smsa. Niezbędny będzie także dokument tożsamości i numer firmy pożyczkowej, która udzieliła nam środków.

Co istotne, czek GIRO jest przypisany do pożyczkobiorcy – wystawiany na jego dane. Zatem podczas odbioru niezbędne będzie ich potwierdzenie. Pieniądze udzielone w ramach pożyczki odebrać może wyłącznie osoba, której pożyczka została udzielona.

Ile ważny jest czek GIRO?

Trzeba pamiętać, że czek GIRO ma określony czas ważności. Jeśli z jakichś względów pominiemy termin, w którym czek powinien być zrealizowany, nie będzie można go użyć i spieniężyć. Ważność czeku GIRO liczona jest w dniach kalendarzowych. W zależności od firmy pożyczkowej wynosi ona od 5 do 7 dni.

Pożyczki – sposoby otrzymania środków

Firmy pozabankowe dają swoim klientom kilka sposobów wypłaty przyznanych w ramach pożyczki na raty środków. Do najpopularniejszych należy z pewnością przelew bankowy. Inna możliwość to odbiór gotówki bezpośrednio od agenta firmy pożyczkowej, jeśli umowę podpisujemy u siebie w domu bądź staramy się o nią w oddziale stacjonarnym instytucji. Przyznane pieniądze możemy wypłacić również przy pomocy czeku GIRO w wybranym oddziale Poczty Polskiej.

Każdy z tych wymienionych sposobów odpowiada na konkretne potrzeby klientów. I ma z pewnością swoje zalety w kontekście wymagań danej grupy docelowej. Z przelewu bankowego skorzystają osoby, które mają aktywne konto bankowe i chcą aplikować o pożyczki udzielane całkowicie online. Odbiór osobisty gotówki lub jej wypłata przy pomocy czeku GIRO skierowane są do tych osób, które nie posiadają konta bankowego bądź nie chcą z niego korzystać.