Jaki jest czas oczekiwania na decyzję kredytową? Ile ważna jest decyzja? Co to jest wstępna decyzja kredytowa i jaki ma wpływ na przyznanie środków? Czy konieczna jest wizyta rzeczoznawcy przed przyznaniem kredytu hipotecznego? Dziś piszemy o wszystkim, co ważne w kontekście decyzji kredytowej.

Czym jest decyzja kredytowa?

Ogólna definicja decyzji kredytowej dotyczy wydania przez instytucję finansową dokumentu, w którym odnosi się ona do złożonego wniosku kredytowego. Tyczy się to nie tylko banków, ale również instytucji pozabankowych takich jak firmy pożyczkowe, ponieważ wszystkie z nich udzielają środków właśnie na podstawie decyzji kredytowej. Wydanie decyzji kredytowej poprzedzone jest analizą wszystkich istotnych z punktu widzenia kredytodawcy obszarów, które mają wpływ na przyznanie środków kredytobiorcy.

Decyzja kredytowa a podpisanie umowy

Decyzja kredytowa jest elementem każdej procedury kredytowej. Sama procedura kredytowa składa się z kilku etapów. Rozpoczyna się przyjęciem wniosku kredytowego, który sprawdzany jest pod kątem formalnym (zgodność danych, kompletność wymaganej dokumentacji). Kolejny krok to badanie jaka jest zdolność kredytowa klienta oraz określenie zabezpieczeń prawnych spłaty dla konkretnego zobowiązania. Na tym etapie instytucja finansowa jest w stanie wydać decyzję kredytową o udzieleniu środków lub odmowie ich udzielenia. Jeśli decyzja jest pozytywna, procedura kredytowa toczy się dalej. Teraz formułowane są i negocjowane warunki umowy. Po ich ustaleniu dochodzi do zawarcia umowy kredytu i udostępnienia środków.

W kontekście wydania decyzji kredytowej kluczowe znaczenie mają wszystkie procedury je poprzedzające.

Co zawiera decyzja kredytowa?

Decyzja kredytowa jest dokumentem, który otrzymujemy na piśmie. Każda z nich zawiera przynajmniej te podstawowe informacje:

 • decyzję o przyznaniu kredytu bądź odmowę jego przyznania,

 • wysokość kwoty przyznanego kredytu,

 • oprocentowanie kredytu,

 • waluta, w której kredyt jest przyznany,

 • okres kredytowania,

 • ilość i wysokość rat, koszty prowizji oraz wymaganych ubezpieczeń transakcji.

Rodzaje decyzji kredytowych

Wśród wydawanych decyzji kredytowych wyróżnić można dwa podstawowe typy: ostateczną oraz wstępną. Do tej pierwszej należą:

 • pozytywna decyzja kredytowa i

 • negatywna decyzja kredytowa.

Natomiast w tym drugim przypadku są to:

 • wstępna decyzja kredytowa oraz

 • warunkowa decyzja kredytowa.

Pozytywna decyzja kredytowa i negatywna decyzja kredytowa to dokumenty o charakterze ostatecznym i jednoznacznym. Najczęściej są wiążące, jeśli chodzi o możliwość udostępnienia środków w ramach kredytu dla konkretnego klienta. Z kolei dwa pozostałe rodzaje decyzji mają charakter wstępny więc nie są wiążące. Wydanie ostatecznej decyzji kredytowej, szczególnie tej pozytywnej, uzależnione jest od dalszych analiz finansowych. Może być także uzależnione od spełnienia określonych i wymaganych przez daną instytucję finansową warunków.

Wstępna i warunkowa decyzja kredytowa

Wstępna decyzja kredytowa jest tak naprawdę dodatkowym, jak wskazuje nazwa, wstępnym etapem w procedurze kredytowej. Skoro nie jest ona wiążąca, po co w ogóle jest wprowadzana? Krótko mówiąc, pozwala zaoszczędzić czas i zorientować się, czy w ogóle mamy możliwość pożyczenia kwoty, o którą się staramy. Analizy przeprowadzane na tym etapie bywają mniej szczegółowe, często oparte są o podstawowe parametry, których analizy dokonuje program finansowy. Ale słowo „bywają” jest tu bardzo istotne, ponieważ każda z instytucji finansowych postępuje według swoich procedur. Przez to pozytywny wynik wstępnej decyzji kredytowej jest bardziej wiążący i wiarygodny w jednych instytucjach, a w innych mniej. W każdym razie, dzięki tej procedurze możemy ocenić swoje szanse na otrzymanie kredytu w danej instytucji. Często na tym etapie nie jest wymagana pełna dokumentacja – tę trzeba dostarczyć, rozpoczynając pełną procedurę kredytową. Ale znów, rodzaj dokumentów, które są niezbędne do wydania wstępnej decyzji kredytowej, zależy od formalnych wymagań określonej instytucji. Warto zaznaczyć, że wstępna decyzja kredytowa ma swój termin ważności – co do zasady to 1-2 miesiące.

Natomiast warunkowa decyzja kredytowa jest wydawana wtedy, kiedy potencjalny kredytobiorca powinien dopełnić jeszcze jakichś formalności przed rozpoczęciem właściwej procedury kredytowej. Może to być chociażby dostarczenie nowego zaświadczenia o zatrudnieniu. Tutaj z bardzo dużą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że warunkowa decyzja kredytowa ma charakter pozytywny.

Pozytywna decyzja kredytowa – co ma na nią wpływ?

Jak już pisaliśmy, wydanie pozytywnej decyzji kredytowej poprzedzone jest analizą zdolności i wiarygodności kredytowej kredytobiorcy. Oceniana jest tu relacja możliwości i zabezpieczeń finansowych kredytodawcy w stosunku do wysokości kwoty i rodzaju kredytu, o który się stara. Co oczywiste, każda instytucja finansowa udziela kredytów na różnych warunkach, a zatem różne są wymagania, które trzeba spełnić. Można jednak określić te czynniki, które mają największy wpływ na decyzję. Są to:

 • wiarygodność kredytowa – zazwyczaj metodą służącą jej ocenie jest scoring bankowy,

 • zdolność kredytowa,

 • forma zatrudnienia i wysokość zarobków,

 • ilość członków gospodarstwa domowego.

W przypadku kredytu hipotecznego istotna jest również wycena nieruchomości przed decyzją kredytową. Nie zawsze wizyta rzeczoznawcy czy wykonanie operatu szacunkowego będzie konieczne. Niektóre banki nie wymagają tego. Tak samo jak nie wszystkie banki wymagają dostarczenia wyceny przed wydaniem decyzji kredytowej – bywa, że dostarcza się ją już po otrzymaniu decyzji.

Decyzja kredytowa – ile trwa oczekiwanie na nią?

Czas oczekiwania na decyzję kredytową trudno jest określić jednoznacznie. Wpływ na to ma kilka czynników. Przede wszystkim uzależniony jest od rodzaju i płynności przebiegu procedur związanych z weryfikacją złożonego wniosku kredytowego. I tutaj znowu mamy do czynienia z wewnętrznymi procesami bankowymi, które są inne dla każdej instytucji. Równie ważnym czynnikiem jest rodzaj kredytu, o który się staramy. Proces ubiegania się o kredyt gotówkowy i decyzję w sprawie jego przyznania będzie inny i nieco mniej skomplikowany niż staranie się o kredyty mieszkaniowe. Istotna jest również kwota, o którą wnioskujemy w relacji do naszej sytuacji finansowej.

Generalnie proces podejmowania i sporządzania decyzji kredytowej trwa od kilku dni do kilku tygodni. Dni robocze czy kalendarzowe nie mają tu większego znaczenia, ponieważ finalny czas nie jest z góry określony, ale szacowany przez pracownika banku na początku samego procesu. Decyzja kredytowa jest ważna przez od 1 do 3 miesięcy od terminu jest wydania.

Ile czeka się na kredyt hipoteczny?

Przy okazji decyzji kredytowych trzeba zwrócić uwagę na kredyty hipoteczne, bo te rządzą się innymi prawami niż celowe kredyty gotówkowe. Cały proces przyznawania kredytu trwa ok. 4-6 tygodni, przy czym wydanie decyzji kredytowej trwa ok. 2 tygodni. Ale trzeba podkreślić, że są to założenia dość optymistyczne, bo cały proces może przeciągnąć się nawet do 2 miesięcy.