Faktoring jest już dobrze osadzoną na polskim rynku finansowym usługą. Korzystają z niej zarówno duże firmy, jak i te z sektora MŚP. Rosnąca popularność faktoringu nie powinna dziwić – w końcu związana jest z kredytem kupieckim, z którego korzysta bądź udziela go niemal każde przedsiębiorstwo. Czym jest faktoring? Jakie są jego rodzaje? Jakie ma wady, a jakie zalety? Na te wszystkie pytania odpowiadamy w artykule.

Faktoring i kredyt kupiecki

Zacznijmy od kredytu kupieckiego. Odroczenie terminu płatności za dobra lub usługi jest powszechnie stosowną praktyką w obrocie gospodarczym. Jako nabywcy korzystamy z przedłużonego terminu spłaty faktury. A jako sprzedawcy udzielamy tego samego prawa swoim kontrahentom. Jest to nic innego jak forma kredytowania należności. O ile kredyt kupiecki ma wiele zalet, o tyle wiążą się z nim również ryzyka bądź pewne nieudogodnienia finansowe. Z jednej strony wielu firmom, które są nabywcami, pozwala zachować płynność finansową i łatwiej zarządzać swoimi należnościami. Z perspektywy sprzedaży natomiast, umożliwia zdobycie większej ilości klientów – kredytowanie należności jest przez klientów zwyczajnie pożądane, bywa że nawet wymagane.

A co z ryzykiem? Firmy udzielające kredytu kupieckiego zawsze będą narażone na brak spłaty lub nieterminową spłatę należności. Jednocześnie środki w ramach udzielonego kredytu kupieckiego są zamrożone do czasu ich otrzymania. W przypadku firm korzystających z kredytu kupieckiego, pamiętać trzeba o prostej zależności. Kredyt kupiecki jest zawsze kredytem, obciążonym określonym kosztem oprocentowania. Jeśli nie kredytujemy należności i faktury opłacamy na bieżąco, możemy liczyć na znacznie lepsze ceny, rabaty i inne bonusy finansowe. Poza tym otrzymanie kredytu kupieckiego wcale nie jest takie oczywiste – tutaj również trzeba spełnić określone warunki, które uwiarygodnią nas finansowo w oczach kontrahenta.

Ten wstęp był niezbędny, by móc odnieść się do samego faktoringu, ponieważ jest on ściśle związany z udzielaniem kredytu kupieckiego i korzystaniem z niego.

Co to jest faktoring – definicja

Faktoring to usługa pozwalająca na efektywne zarządzanie kredytem kupieckim. Jest narzędziem, które może wspierać zarówno stronę należnościową jak i zobowiązaniową przedsiębiorstwa – to zależy od rodzaju wybranej usługi. Na początek skupmy się na stronie należnościowej, ponieważ jest to podstawowa forma faktoringu. Oto jak wygląda ten proces krok po kroku.

Firma faktoringowa (faktor), w ramach zawartej umowy, wykupuje od swojego klienta (faktoranata) nieprzeterminowane faktury za dobra i usługi, które ten wystawił. Są to jednocześnie faktury z odroczonym terminem płatności w ramach kredytu kupieckiego, którego klient udzielił swoim kontrahentom. Faktor przekazuje faktorantowi nawet do 90% wartości nieopłaconych jeszcze faktur. Zatem faktoring umożliwia odmrożenie i natychmiastowe wykorzystanie środków, których spłata jest normalnie odroczona przez udzielenie kredytu kupieckiego.

Faktorant, po tym jak pieniądze od kontrahentów spłyną na jego konto, zwraca faktorowi wcześniej przekazane środki. Schemat przebiegu tego procesu może być uzupełniony o dodatkowe usługi – np. przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Bądź odwrócony, kiedy w ramach faktoringu pozyskujemy środki na opłacenie własnych faktur. To właśnie odzwierciedlają konkretne rodzaje faktoringu.

Warto jeszcze, choćby pokrótce, wspomnieć, jakie regulacje prawne odnoszą się do faktoringu. Ramy prawne wyznaczają tu przepisy Kodeksu cywilnego, a przede wszystkim artykuł 509 dotyczący swobody przelewu wierzytelności.

Rodzaje faktoringu

Na rynku oferowane są trzy podstawowe usługi faktoringu: faktoring pełny, faktoring niepełny oraz faktoring odwrócony. Oto czym różnią się od siebie.

Faktoring pełny

W ramach podpisanej umowy faktoringu, faktor może świadczyć na rzecz swojego klienta dodatkowe usługi. W przypadku faktoringu pełnego są to usługi związane z zarządzaniem należnościami i monitorowaniem płatności. Ale najistotniejsze w faktoring pełnym jest ubezpieczenie należności. Chroni ono przedsiębiorstwo przed ryzykiem niewypłacalności ze strony kontrahentów. Jeśli do takiej sytuacji dojdzie, straty finansowe pokrywane są z ubezpieczenia. Jednocześnie faktor podejmuje stosowne kroki w celu odzyskania wierzytelności (wchodzi w rolę wierzyciela) – np. wystawia wezwanie do zapłaty bądź korzysta z innych narzędzi dostępnych w ramach windykacji.

Faktoring niepełny

W ramach faktoringu niepełnego świadczone są te same usługi, jeśli chodzi o wsparcie w zarządzaniu należnościami przedsiębiorstwa. Jednak odbywa się to bez przejęcia ryzyka.

Oznacza to, że ewentualna niewypłacalność kontrahentów nie jest objęta żadną formą ubezpieczenia. Jej konsekwencje ponosi faktorant. Co dzieje się w przypadku, kiedy faktorant nie otrzymał w wymaganym terminie środków z wystawionych faktur i nie może ich zwrócić faktorowi? Faktor ma prawo zażądania zwrotu przyznanych środków. Jest to tzw. regres – roszczenie zwrotne. Dlatego inna nazwa faktoringu niepełnego to faktoring z regresem bądź z prawem do regresu. Analogicznie, faktoring pełny to również faktoring bez regresu.

Faktoring odwrotny

Jak nazwa wskazuje faktoring odwrotny dotyczy zarządzania zobowiązaniami, a nie należnościami przedsiębiorstwa. W tym przypadku faktor udostępnia środki na uregulowanie jego zobowiązań. Nie musi dzięki temu brać na siebie obciążeń finansowych wynikających z kredytu kupieckiego. A to pozwala zaoszczędzić sporo środków i płynniej zarządzać zobowiązaniami.

Wady i zalety faktoringu

Zalety faktoringu nasuwają nam się same. Poprawienie płynności finansowej przedsiębiorstw, odmrożenie środków natychmiastowo dostępnych na inwestycje, budowanie wiarygodnego wizerunku, ubezpieczenie od niewypłacalności, oszczędność środków. A jakie są jego wady? Firmy faktoringowe stawiają swoim klientom określone wymagania. Bardzo mało prawdopodobne, by umowę można było zawrzeć od pierwszego dnia działalności firmy – zwyczajowo działalność musi być prowadzona przez minimum rok. Ponadto obroty firmy powinny być na określonym poziomie. Liczy się również branża, w której prowadzona jest działalność, reputacja firmy czy okres i jakość współpracy z kontrahentami.

Dla niektórych przeszkodą może być również podatkowe rozliczanie faktoringu, szczególnie jeśli w grę wchodzi podatek u źródła. Wpływają na to same umowy faktoringu, które często mają dość złożony charakter.

Koszty faktoringu

Ile kosztuje faktoring? Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Można tylko mówić o tym, jakie usługi mają wpływ na jego końcowy koszt. Po pierwsze zależy on od rodzaju faktoringu, na który się decydujemy. Po drugie, znacząca jest skala i jakość działalności przedsiębiorstwa. Tu pod uwagę brane są: liczba odbiorców, liczba faktur, obrót, stosowane terminy płatności. Po trzecie, są to oczywiście koszty świadczenia usługi. Najczęściej będą to: prowizje operacyjne za obsługę wierzytelności, odsetki od salda konta finansowania, opłaty administracyjne czy te z tytułu przyznania limitu. Warto porównać oferty firm faktoringowych, sprawdzić dostępne rankingi online. Warto również zwrócić uwagę na Polski Związek Faktorów, do którego dołączają liderzy w branży.