Zastanawiasz się nad tym jak to możliwe, że fundusze hedgingowe zawsze wygrywają? Zobacz jak to możliwe i jak można w prosty sposób zastosować hedging. Czym charakteryzuje się delta hedging i beta hedging?

Hedging – co to jest?

Hedge to każda inwestycja, która ma zmniejszyć straty z niepowodzenia głównej inwestycji. Inaczej mówiąc zadaniem hedgingu jest ograniczenie ryzyka inwestycji.Może przyjmować różne formy, ale najczęściej jest to po prostu jednoczesna gra na krótko i na długo na powiązanych instrumentach.

Hedgingu używają najczęściej duże firmy, fundusze inwestycyjne (szczególnie tzw. hedge funds) czy inne instytucje dysponujące sporym kapitałem, ale mogą go z powodzeniem stosować również mniejsi gracze. Przykładem hedgingu w biznesie może być pełny faktoring, czyli przekazanie ryzyka i obsługi faktur na inny podmiot.

Hedging w praktyce – przykład

Hedging można w łatwy sposób zaprezentować przy grze na akcjach. Załóżmy, że gracz zakłada w ciągu następnego miesiąca wzrost ceny akcji spółki A. W związku z tym nabywa 100 akcji spółki A w cenie 10 USD. Jednocześnie chce zabezpieczyć swoją inwestycję, bo obawia się ryzyka dla całego sektora w którym działa firma A. W związku z tym otwiera krótka pozycję na akcje słabszej spółki B z tego samego sektora o takiej samej wartości – 200 akcji w cenie 5 USD.

W ciągu kolejnego tygodnia akcje spółki A rosną o 3 USD, a spółki B o 1 USD. W związku z tym

  • Na akcjach spółki A gracz zarobił 300 USD
  • Na akcjach spółki B gracz stracił 200 USD
  • Zysk operacji wyniósł 100 USD

Co prawda łączny zarobek mógłby wynieść 300 USD, więc hedging może wydawać się w tej sytuacji niekorzystny. Do czasu. Tydzień później inwestorzy tracą zaufanie do całego sektora i spółka A traci 4 USD, a spółka B 3 USD. W związku z tym:

  • Na akcjach spółki A gracz stracił 100 USD
  • Na akcjach spółki B gracz zarobił 400 USD
  • Zysk całej operacji wyniósł 300 USD

Jak widać hedging zapewnił zysk w obu, przeciwstawnych przypadkach. Należy jednak zauważyć, że spółka B była znacznie słabsza od spółki A, a rozpoznanie słabszej spółki jest już kwestia umiejętności inwestora. Ryzyko stanowi też sama gra na krótko, bo straty na niej mogą być teoretycznie nieskończone.

Inne rodzaje hedgingu

Hedging odnosi się oczywiście nie tylko do giełdy. Można go stosować we wszelkich rodzajach biznesu, a nawet w życiu osobistym. Zobaczmy kilka przykładów:

Hedging naturalny

Hedging naturalny, zwany też wewnętrznym to najprostszy sposób zabezpieczenia inwestycji, bo nie wymaga użycia skomplikowanych instrumentów finansowych. Taki hedging stosuje się w momencie gdy firma chce rozpocząć inwestycje w nowym kraju i zabezpieczyć się przed inflacją lub zmianą wartości waluty na rynku międzynarodowym. Zamiast korzystać z kredytów i produkcji w kraju macierzystym zaciąga kredyt w lokalnej walucie i inwestuje w produkcję w nowym kraju. Dzięki temu ograniczone zostaje ryzyko kursowe.

Hedging rolniczy i paliwowy (towarowy)

Duże wahania cen stanowią problem dla rolników, którzy muszą dużo wcześniej podjąć decyzję o tym na jakie uprawy zdecydować się w tym roku. W podobnej sytuacji znajdują się linie lotnicze, które stykają się z problemem gwałtownego wzrostu cen paliwa lotniczego. By ograniczyć w takich sytuacjach ryzyko, czyli wykonań hedging stosuje się kontrakty futures. Takie kontrakty zawiera się na wiele miesięcy do przodu z góry ustalając po jakiej cenie ma być nabyty lub sprzedany dany towar.

Hedging forex (walutowy)

Transakcje na rynku walutowym są stosunkowo trudne do zhedgowania. Najlepiej jest odnaleźć silnie skorelowane pary walutowe np. USD/JPY i EUR/CHF i na jednej z nich otworzyć długą pozycję, a na drugiej krótką.

Hedging emocjonalny (osobisty)

Hedging emocjonalny to dosyć kontrowersyjna strategia. Polega na nagradzaniu się za niepożądane, niezależne od nas wydarzenia. Na przykład za przegraną swojej ulubionej drużyny lub kandydata politycznego pozwalamy sobie na posiłek w fast foodzie.

Delta hedging

W finansach delta oznacza stosunek zmiany ceny opcji (instrumentu pochodnego) w stosunku do instrumentu bazowego. W przypadku np. zwykłego nabycia akcji delta wynosi 1, a krótka sprzedaż -1, czyli jeden do jeden. Delta hedging dąży do neutralnej delty, czyli do wartości delta równej 0.

Beta hedging

Beta to miara nieprzewidywalności inwestycji. W przypadku akcji betę uzyskuje się przez porównanie wyników akcji danej spółki w porównaniu do indeksu całej giełdy lub indeksu sektora czy podobnych spółek. Beta o wartości -1 oznacza, że dana inwestycja zachowuje się odwrotnie do reszty rynku, a beta o wartości 1 oznacza, że zachowuje się idealnie tak jak rynek (czy inny indeks). Hedging beta stara się uzyskać beta o wartości jak najbardziej zbliżonej do 1, czyli zmniejszyć nieprzewidywalność inwestycji.

Czy hedging to dobra strategia?

Dobrze wykonany hedging finansowy to bardzo skuteczna strategia minimalizacji ryzyka dowolnej inwestycji. Świadczy o tym ogromny sukces hedge funds, które od lat osiągają znacznie lepsze wyniki od średniej rynkowej. Strategia sprawdza się szczególnie w przypadku kryzysów finansowych, takich jak te w 2008 czy 2020 roku.

Należy jednak pamiętać o tym, że hedging zmniejsza zarówno ryzyko jak i potencjalny zysk. Nie jest to więc dobra strategia dla inwestorów liczących na bardzo szybki zysk. Jeżeli nie mamy doświadczenia w korzystaniu ze skomplikowanych instrumentów finansowych to lepiej jest skorzystać z usług doradcy finansowego takiego jak doradca inwestycyjny.