W branży finansowej często można spotkać się ze słowem „konsolidacja”. Termin ten jest przede wszystkim stosowany w odniesieniu do pożyczek i produktów bankowych oferujących różne formy finansowania. Wbrew pozorom konsolidacja ma dużo szersze znaczenie i stosowana jest nie tylko w przypadku kredytów, ale także w innych dziedzinach życia. Czym jest konsolidacja i na czym polega?

Konsolidacja – co to znaczy?

Mimo że termin konsolidacji kojarzy się przede wszystkim z bankowością, to można go używać także w odniesieniu do innych dziedzin. Definicja przytoczona przez słownik języka polskiego określa konsolidację jako „działania prowadzone w celu uzyskania wewnętrznej spójności jakiejś grupy lub struktury i stan powstały w wyniku tych działań”. Konsolidacja jest to więc nic innego, jak połączenie ze sobą różnych elementów, które tworzą jedną całość. Słowo to pochodzi od łacińskiego consolidato, co w tłumaczeniu znaczy „zjednoczenie”. Najbardziej znanym pojęciem jest konsolidacja kredytów, jednak termin ten znajduje również zastosowanie w innych branżach:

 • W logistyce – konsolidacja w transporcie polega na połączeniu niewielkich przesyłek w jedną całość, co redukuje koszty transportu oraz usprawnia wszystkie procesy logistyczne. Takie działania podejmuje się szczególnie w odniesieniu do przesyłek na dalekie odległości, gdzie wynajem całego środka transportowego byłby nieopłacalny.
 • W informatyce – w tym przypadku konsolidacja również polega na połączeniu ze sobą elementów składowych w jedną całość. Termin ten jednak odnosi się do plików lub modułów, które po skonsolidowaniu tworzą jeden duży plik wykonalny. Konsolidacja w informatyce wykonywana jest za pomocą specjalnego programu, nazywanego konsolidatorem.
 • W psychologii – w psychologicznym aspekcie, konsolidacja polega na utrwaleniu informacji przez mózg, które są najbardziej istotne. Proces ten nazywany jest teorią utrwalania, gdyż dąży do tego, żeby informacje z pamięci krótkotrwałej zostały przekazane do pamięci długotrwałej. Konsolidacja w psychologii oznacza, że rozproszone informacje zapamiętane przez mózg są utrwalane, tworząc spójny zbiór wspomnień i myśli.
 • W geologii – odnosi się głównie do gruntów i skał, które pod wpływem naturalnych procesów konsolidują się, zmieniając swoje zagęszczenie. Konsolidacja gruntów polega na spojeniu jego części, w stabilną całość. Takie działanie często wykorzystuje się podczas prac budowlanych, gdy konieczne jest zagęszczenie terenu pod budowę fundamentów. Wówczas konsolidacja gruntów przeprowadzana jest z użyciem różnych technik i maszyn, które wpływają na gęstość podłoża. W odniesieniu geologicznym, proces konsolidacji zachodzi podczas lityfikacji skał, krzepnięcia magmy czy twardnienia struktur skorupy ziemskiej.
 • W biologii – konsolidacja w odniesieniu biologicznym ma szerokie znaczenie. Może się odnosić do konsolidacji komórek, które łącząc się ze sobą, tworzą spójną całość, na przykład tkankę. Konsolidacja w biologii ma również wpływ na psychologiczny aspekt, gdyż w wyniku połączenia impulsów wytwarzanych przez neurony, mózg przetwarza i zapamiętuje informacje.
 • W biznesie – bardzo często spotyka się konsolidację w ujęciu biznesowym. Oznacza to nic innego, jak zintegrowanie kilku podmiotów, które stworzą jedną spółkę. Konsolidacja firm w języku branżowym nazywana jest fuzją i polega na stworzeniu nowego podmiotu gospodarczego, poprzez połączenie co najmniej dwóch firm, z podobnym potencjałem rynkowym. W ujęciu biznesowym często jest również przeprowadzana konsolidacja sprawozdań finansowych. Proces ten polega na połączeniu sprawozdań firm, które prowadzą osobną działalność, jednak posiadają wspólne powiązania kapitałowe.

Konsolidacja to proces, który jest wykorzystywany nie tylko w bankowości, ale również w wielu dziedzinach niepowiązanych z branżą finansową. Najczęściej jednak pojęcie skonsolidowania stosuje się w odniesieniu do pożyczek, kredytów i innych zobowiązań.

Konsolidacja kredytów – na czym polega?

Jak już wiadomo, konsolidacja to zintegrowanie kilku elementów w jedną całość. Taką samą zasadę stosuje się w bankowości, w odniesieniu do kredytów i innych zobowiązań finansowych. Konsolidacja kredytów polega na połączeniu różnych zobowiązań w jeden dług, który będzie spłacany na nowych warunkach. W praktyce oznacza to, że osoby posiadające niespłacone kredyty w różnych bankach, mogą skorzystać z usługi konsolidacji, przenosząc wszystkie długi do jednej instytucji. Wówczas ustalany jest nowy harmonogram spłat, co pozwala obniżyć miesięczną ratę i powoli uregulować zadłużenie. Konsolidacja może dotyczyć kredytów:

 • hipotecznych,
 • gotówkowych,
 • samochodowych,
 • konsumpcyjnych,
 • limitów na kartach,
 • kart kredytowych.

Konsolidacja kredytów, mimo że ma ułatwić wyjście z długów, jest obwarowana konkretnymi wymaganiami. Żeby skorzystać z kredytu konsolidacyjnego, trzeba przedstawić zaświadczenie o zarobkach oraz wykazać się zdolnością kredytową na odpowiednim poziomie.

Konsolidacja pożyczek

Na rynku usług pozabankowych również stosowana jest konsolidacja, na podobnych warunkach co w bankowości. Konsolidacja pożyczek polega na połączeniu kilku zobowiązań w jedno i ustaleniu nowego harmonogramu spłat. Takie oferty są korzystne z punktu widzenia klientów, gdyż nie trzeba spełniać tak restrykcyjnych warunków, co w przypadku kredytów konsolidacyjnych. Konsolidacja chwilówek może również polegać na złożeniu wniosku o pożyczkę ratalną. Wówczas z uzyskanych środków można pokryć zaległe zobowiązania, a nowe zadłużenie spłacać w mniejszych ratach. W przypadku firm pozabankowych cała procedura ogranicza się do czynności w internecie, gdyż wniosek pożyczkowy składa się online, bez konieczności dostarczania dodatkowych dokumentów.

Konsolidacja pożyczek ma stanowić pomoc w wyjściu z zadłużenia, dlatego mogą z niej skorzystać osoby, które posiadają niską zdolność kredytową. Pożyczkodawcy często proponują specjalne warunki spłaty, aby miesięczne raty nie stanowiły dużego obciążenia dla budżetu domowego. Taka elastyczność wyróżnia pozabankowe usługi konsolidacyjne od tradycyjnej konsolidacji kredytów w banku.