Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. znane częściej pod skrótem KRD. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez tę instytucję podpisuje większość pożyczkobiorców. Czym właściwie zajmuje się KRD i jak sprawdzić w nim siebie lub dowolną firmę. Czy da się to zrobić za darmo?

Co to jest KRD?

Pełna nazwa KRD BIG S. A. brzmi Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna. Jest to jedno z 5 biur informacji gospodarczych zbierających dane na temat różnego rodzaju podmiotów gospodarczych, także osób fizycznych. Pozostałe biura to:

 • ERIF
 • BIG InfoMonitor,
 • KBIG – Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej
 • KIDT – Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych.

KRD powstało najwcześniej – funkcjonuje już od 2003 roku. Wgląd do Krajowego Rejestru Dłużników mają firmy, instytucje publiczne, organizacje oraz konsumenci, Ci ostatni mogą to robić przez platformę współpracującą z KRD – chronPESEL.pl. KRD gromadzi w swoich bazach zarówno informacje o długach, jak i spłaconych zobowiązaniach. Negatywny wpis do KRD to jedna z konsekwencji niespłaconej pożyczki.

Jak działa KRD BIG?

Podobnie jak pozostałe biura informacji gospodarczej, działanie KRD BIG reguluje ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Biuro oferuje zatem swoim klientom szereg usług takich jak:

 • dopisywanie dłużników do bazy,
 • sprawdzanie informacji na temat firm i klientów,
 • dostęp do informacji na temat wpisów dotyczących własnej firmy,
 • monitorowanie innych firm np. kontrahentów (alert KRD – klient otrzymuje wiadomość SMS o nowych wpisach lub zmianach w bazie).
 • windykacja długu (pomoc w odzyskaniu długu).

Od 2010 roku biuro prowadzi również program Rzetelna Firma. Certyfikat Rzetelnej Firmy mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy odznaczają się wysoką etyką biznesu i uczciwością.

Jak sprawdzić siebie w rejestrze dłużników za darmo?

W normalnym trybie sprawdzenie czy nie mamy wpisu w KRD wymaga wykupienia pakietu usług ze strony chronpesel.pl. Zgodnie z ustawą o BIG-ach (ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych) osoby prywatne mają raz na 6 miesięcy darmowy dostęp do informacji na swój temat z KRD. Taka sama zasada dotyczy wszystkich BIG-ów. W tym celu wystarczy zarejestrować się na stronie KRD i odnaleźć raport na swój temat.

Można tego dokonać przez stronę https: //konto .konsument.krd.pl/AccountRegistration/Register/ (bez spacji po https:). Tożsamość potwierdza się przez przelew złotówkowy i przesłanie zdjęcia dowodu osobistego. Krajowy Rejestr Dłużników na tyle utrudnia tę teoretycznie gwarantowaną przez ustawę funkcję, że podajemy alternatywny sposób na uzyskanie danych.

Sposób na darmowy raport z KRD

Na mocy przepisów RODO mam dostęp do wszystkich danych zgromadzonych na nasz temat w dowolnej instytucji. Biura Informacji Gospodarczej nie są tu żadnym wyjątkiem. W związku z tym istnieje możliwość otrzymania darmowej wersji raportu na swój temat z KRD.

Wystarczy napisać do Krajowego Rejestru Długów wniosek o raport na swój temat. Należy w nim zawrzeć swoje imię, nazwisko i numer PESEL oraz podać w jaki sposób chcemy dostać kopię (najlepiej oczywiście elektronicznie, na adres e-mail). Jako podstawę prawną należy podać

artykuł 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

oraz

artykuł 22b. ust 1-3. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Dane w takiej formie mogą być przedstawione w mniej atrakcyjnej formie od zwykłego raportu, ale powinny spełnić swoje zadanie.

Kto może być wpisany do KRD?

Do KRD nie trafi każdy dłużnik. Wpisami do Biur Informacji Gospodarczych są objęte jedynie długi powstałe wobec firm. Nie trafi się tam zatem za pożyczkę prywatną, np. od rodziny. Warunki do obecności w bazie Krajowego Rejestru Dłużników to:

 • opóźnienie w spłacie co najmniej 30 dni
 • poinformowanie dłużnika o planowanym wpisie co najmniej 30 dni wcześniej
 • kwota długu od 200 zł dla osób fizycznych i od 500 zł dla firm (wraz z odsetkami)

Płatne pakiety KRD – jak sprawdzić lub dopisać firmę do KRD?

W zależności od tego, na jaki pakiet się zdecydujemy, otrzymujemy dostęp do różnych usług – od możliwości sprawdzenia siebie na listach dłużników, poprzez dokonanie wpisu (należy mieć sądowy tytuł wykonawczy), poprzez analizę wiarygodności innych firm i monitoring zmian dotyczących naszych danych, ich wykorzystania oraz zmian sytuacji gospodarczej obserwowanych podmiotów. Niestety, jedyna opcja na sprawdzenie firmy w KRD to zapłacenie za pakiet usług chronpesel.pl.

Firmy oraz instytucje i organizacje korzystają z zasobów Krajowego Rejestru Długów na zasadzie indywidualnych umów o współpracy. Zakres usług dla sektora przedsiębiorczego i administracyjnego jest bardzo szeroki. Podmioty współpracujące z biurem mogą nie tylko zrobić wpis do KRD i analizować sytuację gospodarczą ewentualnych kontrahentów czy klientów, ale również zyskują wsparcie w windykacji długów i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej (np. faktoring firm).

Czyszczenie KRD – czy to możliwe?

Danych z KRD nie da się usunąć, jeżeli zostały tam umieszczone zgodnie z prawem. Niektórych biur można co najwyżej unikać, tak jak dzieje się to przy zaciąganiu chwilówek bez BIK. Jedyne sposoby na ‘wyczyszczenie’ KRD to:

 • Spłata długu. KRD usunie wtedy dane w ciągu 2 tygodni.
 • Cesja wierzytelności, czyli przeniesienie długu na inny podmiot. Nowy właściciel może oczywiście zwrócić się do biura o aktualizację, przez co dług dalej będzie obecny w bazie.
 • Upływ czasu. Po 3 lata od ostatniej aktualizacji danych w bazie, to stają się one niewidoczne.
 • Korekta błędnego wpisu, powstałego na skutek np. błędu w danych osobowych. Po zgłoszeniu sytuacji do KRD baza ma 3 tygodnie na korektę błędnego wpisu.