Oszczędzanie to umiejętność, której warto się nauczyć. W gromadzeniu kapitału mogą być pomocne produkty finansowe dostępne na rynku, dzięki którym dodatkowo można pomnożyć swoje oszczędności. Jednym z takich produktów jest lokata, którą można założyć praktycznie w każdym banku. Czym są lokaty oszczędnościowe, jak z nich skorzystać i w jaki sposób naliczać odsetki?

Czym jest lokata bankowa?

To produkt oszczędnościowy, który zakłada się w banku. Lokata nazywana jest inaczej depozytem bankowym, gdyż gromadzi się na niej środki pieniężne. Jest to najprostsza, a zarazem najbezpieczniejsza forma pomnażania kapitału, gdyż nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Lokata bankowa to rodzaj konta, na które wpłaca się pieniądze, które stanowią oszczędności. W zamian za przechowywanie środków na depozycie bank nalicza odsetki, które doliczane są do podstawowego kapitału. W ten sposób oszczędności rosną bez żadnego ryzyka inwestycyjnego. Oprocentowanie w przypadku lokat jest korzystniejsze niż na rachunkach bankowych, dlatego lokaty oszczędnościowe stanowią formę długotrwałej inwestycji do pomnażania kapitału. Na rynku produktów bankowych dostępne są lokaty bankowe, które różnią się między sobą parametrami.
Lokata terminowa

Jest to najpopularniejsza lokata, która stanowi podstawową ofertę w banku. Lokata terminowa jest produktem oszczędnościowym, na którym gromadzi się środki pieniężne. Podpisując umowę z bankiem określa się, na jaki termin ma zostać założona lokata standardowa i przez ten czas pieniądze są zamrożone. Oznacza to, że w przeciwieństwie do rachunku oszczędnościowego, z lokaty nie można wypłacić środków w dowolnym momencie. Lokata terminowa może posiadać stałe lub zmienne oprocentowanie, które jest naliczane w skali roku. Przez cały okres umowy bank może obracać zgromadzonymi środkami, w zamian za to wypłacając naliczone odsetki po zamknięciu lokaty oszczędnościowej.

Lokata długoterminowa

Ten rodzaj lokaty przeznaczony jest do gromadzenia oszczędności przez okres dłuższy niż rok. Lokata długoterminowa zakładana jest najczęściej na 12, 24 lub 36 miesięcy, jednak istnieją także oferty na 48 miesięcy lub nawet kilka lat. Oznacza to, że wpłacone do depozytu środki pieniężne zamrożone są przez określony okres, w trakcie którego naliczane są odsetki od podstawowej kwoty kapitału. W tym przypadku można zdecydować się na oprocentowanie stałe lub zmienne, uzależnione od prowadzonej polityki pieniężnej. Lokata długoterminowa ze zmiennym oprocentowaniem może stwarzać ryzyko straty na odsetkach, jak również wygenerować większy zysk, jeżeli oprocentowanie wzrośnie.

Lokata krótkoterminowa

Jest to depozyt oszczędnościowy, który zawiera się na okres krótszy niż rok. Najpopularniejsze są lokaty krótkoterminowe na 3, 6 lub 9 miesięcy, jednak istnieją również oferty kilkudniowe. Ten typ lokat oszczędnościowych wyróżnia się dużą elastycznością, gdyż pozwala lokować środki pieniężne na korzystnych warunkach. Oznacza to, że wraz z zakończeniem depozytu, oszczędności można przenieść na inną lokatę z lepszym oprocentowaniem, zamiast zamrażać pieniądze na długi czas w jednym banku. Lokaty krótkoterminowe mają z reguły nieco wyższe oprocentowanie niż ich długoterminowe odpowiedniki, dlatego jest to szczególnie atrakcyjna forma pomnożenia kapitału, przy dużych środkach pieniężnych.

Lokata na nowe środki

Specyficznym rodzajem depozytu bankowego jest lokata na nowe środki. Często wyróżnia się atrakcyjnymi warunkami lub jest objęta specjalną promocją. Ten typ lokaty można założyć w formie krótko lub długoterminowej, jednak depozyt obejmuje tylko określoną część konta z rachunku. Oznacza to, że promocyjnym warunkom podlegają te środki pieniężne, które stanowią różnicę w saldzie podczas weryfikacji. Lokata na nowe środki bierze pod uwagę sumę wszystkich pieniędzy znajdujących się na koncie bankowym, depozycie czy rachunku oszczędnościowym. Od tej kwoty odlicza nowe środki, które zostały wpłacone w określonym terminie i one są podstawą lokaty.

Czym są odsetki?

Najważniejszym założeniem depozytów jest zarabianie na zgromadzonych odsetkach. Mimo że oprocentowanie lokat nie jest wysokie, a produkty te nie gwarantują dużych zysków, jak w przypadku innych form inwestowania, to dzięki odsetkom można nieco powiększyć kapitał. Wypracowany zysk zależy od wysokości oprocentowania oraz kwoty bazowej, dlatego lokaty oszczędnościowe mogą stanowić korzystne rozwiązanie w przypadku zgromadzenia dużych środków pieniężnych.

Kapitalizacja odsetek

Na wysokość zysków z lokat oszczędnościowych wpływa częstotliwość kapitalizowania odsetek. Kapitalizacja oznacza, jak często zostanie do kwoty bazowej dopisany zysk z oprocentowania lokat. Banki oferują trzy okresy naliczania zysków z odsetek kapitalizowanych, co wpływa bezpośrednio na końcową sumę zgromadzonych oszczędności:

  • odsetki miesięczne – doliczane są po upływie 30 dni od daty założenia lokaty,
  • odsetki kwartalne – zysk z odsetek dopisywany jest do kwoty bazowe po upływie 3 miesięcy,
  • odsetki roczne – do zgromadzonych środków pieniężnych dolicza się odsetki, które narosły po zakończeniu 12 miesięcy od dnia założenia lokaty.

Kapitalizacja odsetek ma duży wpływ na wysokość pomnożonego kapitału. Im częściej są one naliczane, tym większy zysk zostanie wygenerowany na koniec lokaty. W praktyce oznacza to, że mając do czynienia z odsetkami miesięcznymi, co miesiąc do wyjściowej kwoty zostaną dopisane środki z naliczonych odsetek. W następnym miesiącu zysk będzie już wyższy, gdyż kapitalizacja odsetek będzie naliczana od kwoty bazowej powiększonej o odsetki z poprzedniego miesiąca.

Jak obliczyć odsetki?

W wyborze najlepszej lokaty oszczędnościowej może pomóc internetowy kalkulator odsetek. Na podstawie podanych danych obliczana jest kwota, o którą zostanie powiększony bazowy kapitał. W kalkulatorze wystarczy podać takie informacje jak:

  • wpłacona kwota,
  • oprocentowanie lokaty,
  • okres trwania lokaty oszczędnościowej,
  • częstotliwość kapitalizacji odsetek.

Na tej podstawie kalkulator wyliczy, ile wyniesie zysk z odsetek na koniec okresu kapitalizacji. Narzędzie to pozwoli określić, która oferta lokaty bankowej będzie najkorzystniejsza i jakie oszczędności zostaną wypracowane przez zgromadzone środki pieniężne.