Zaciągniecie pożyczki wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, których wielkość wyrażana jest we wskaźniku RRSO. Dowiedz się co oznacza ten skrót i jakie koszty się na niego składają. Sprawdź w jakich przypadkach sugerować się wysokością wskaźnika i co wpływa na jego wzrost, a kiedy sugerowanie się nim nie daje dobrych efektów.

Co to jest RRSO?

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, RRSO definiuje się jako „całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym”. RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania informuje konsumentów o tym ile wyniesie całkowity koszt kredytu, wliczając w to wszelkie koszty od prowizji za udzielenie po ubezpieczenia.

Często wykorzystywaną w reklamach telewizyjnych oraz przy ofertach pożyczek, najprostszą i najbardziej rozpowszechnioną metodą promowania produktu jest podanie wartości RRSO. Wielu klientów nie zdaje sobie sprawy o czym tak naprawdę informuje ten wskaźnik i jak wpływa na raty pożyczki oraz jej koszt całkowity, jednak każdy zakłada, że im niższa wartość tym lepsza, otóż nie do końca tak jest. Porównując oferty pożyczkowe, RRSO należy sugerować się tylko w przypadku, gdy kwota i okres kredytowania są takie same.

Jakie czynniki składają się na wartość RRSO?

RRSO jest często utożsamiane z samym oprocentowaniem pożyczki, jednak wartość ta jest znacznie bardziej rozbudowana. Wskaźnik RRSO obejmuje wszystkie dodatkowe koszty wpływające na wysokość zadłużenia. Należy więc mieć na uwadze to, że RRSO wyraża całkowity koszt kredytu a oprocentowanie kredytu tylko jest tylko jednym z kosztów pożyczki. Na całość kosztów, a więc RRSO składa się:

 • prowizja za udzielenie kredytu,
 • koszty związane z rozpatrzeniem wniosku,
 • oprocentowanie nominalne w skali rocznej,
 • ubezpieczenie,
 • dodatkowe koszty obsługi kredytu.

RRSO uwzględnia również takie parametry jak wartość pieniądza w czasie. Oznacza to, że im dłuższy okres spłaty, tym większa kwota zostanie doliczona do podstawowej raty kredytu.

RRSO a oprocentowanie

W sektorze usług finansowych funkcjonują dwa podobne do siebie pojęcia, które jednak różnią się od siebie. Chodzi o Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania i Rzeczywistą Stopę Oprocentowania. RRSO a RSO to dwa oddzielne wskaźniki, przy czym samo oprocentowanie stanowi składową przy obliczaniu RRSO.

RSO to wskaźnik oprocentowania kredytu, na który składają się marża ustalana przez pożyczkodawcę oraz stopa procentowa ustalana przez Bank Centralny, które są naliczone na podstawie wysokość zaciągniętej pożyczki. Wysokość oprocentowania ma duże znaczenie dla wyliczenia kwoty do oddania, jednak to wskaźnik RRSO informuje o tym, ile dodatkowo trzeba będzie dopłacić do podstawowej kwoty kredytu.

Jak obliczyć RRSO?

W celu obliczenia RRSO, należy znać wszystkie parametry oraz wskaźniki pożyczki, które składają się na wysokość oprocentowania. Algorytm obliczania RRSO zawiera okres kredytowania, wysokość całego kredytu oraz poszczególnych rat. Wzór RRSO dostępny jest w załączniku nr 4 ustawy o kredytach konsumenckich i wygląda następująco:

Co to jest RRSO i jak je obliczyć?

rzeczywistą roczną stopę oprocentowania,

m – numer kolejny ostatniej wypłaty raty kredytu,
k – numer kolejny wypłaty, zatem 1 ≤ k ≤ m,
Ck – kwotę wypłaty k,
tk – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej kolejnej wypłaty, zatem t1 = 0,
m’ – numer kolejny ostatniej spłaty lub wnoszonych opłat,
l – numer kolejny spłaty lub wnoszonych opłat,
D1 – kwotę spłaty lub wnoszonych opłat,
S1 – okres, wyrażony w latach lub ułamkach lat, między dniem pierwszej wypłaty a dniem każdej spłaty lub wniesienia opłat.

Rozwiązanie powyższego wzoru i samodzielne obliczenie wartości RRSO jest bardzo trudne do wykonania, szczególnie dla osób nie posiadających odpowiedniej wiedzy matematycznej. Znacznie prostszą metodą poznania wartości RRSO jest skorzystanie z kalkulator RRSO, łatwego do znalezienia w Internecie. Żeby obliczyć wartość RRSO, do kalkulatora trzeba wprowadzić takie informacje jak:

 • kwota podstawowa pożyczki,
 • oprocentowanie,
 • wysokość dodatkowych opłat,
 • czas spłaty,
 • częstotliwość wpłat,
 • rodzaj rat.

Wysokość RRSO a okres kredytowania

Należy pamiętać, że im niższe RRSO tym do kredytu zostaną doliczone mniejsze koszty obsługi. W celu zobrazowania jak zmienia się wartość RRSO posłużymy się przykładem naszej pożyczki Intratka.pl. Tabela opłat dla wybranych kwot i okresów spłaty prezentuje się następująco:

KWOTA POŻYCZKI OKRES SPŁATY MIESIĘCZNA RATA CAŁKOWITA KWOTA DO SPŁATY RRSO
2000 zł 6 miesięcy 378.67 zł 2272 zł 55.9%
5000 zł 12 miesięcy 488.33 zł 5860 zł 34.97%
10 000 zł 18 miesięcy 671.11 zł 12080 zł 27.87%
15 000 zł 24 miesiące 777.5 zł 18570 zł 24.25%
20 000 zł 24 miesiące 1036.67 zł 24880 zł 24.25%
25 000 zł 30 miesięcy 1168.52 zł 32000 zł 22.03%
30 000 zł 36 miesięcy 1096.67 zł 39480 zł 20.51%
35 000 zł 42 miesiące 1126.67 zł 47320 zł 19.39%
40 000 zł 48 miesięcy 1156.67 zł 55520 zł 18.53%
45 000 zł 48 miesięcy 1301.25 zł 62460 zł 18.53%
50 000 zł 54 miesięcy 1318.52 zł 71200 zł 17.84%
55 000 zł 60 miesięcy 1338.33 zł 80300 zł 17.26%
60 000 zł 60 miesięcy 1460 zł 87600 zł 17.26%

Najwyższe RRSO jest ustalone w przypadku najkrótszego okresu kredytowania, co wskazuje na najsilniejszą zmienną wpływającą na wskaźnik, czyli okres spłaty. Decydując się na większą ilość rat, kwota została rozłożona w stosunku rocznym, dlatego wskaźnik pokazuje najniższe RRSO dla pożyczek zaciąganych na 60 miesięcy, mimo wysokiej kwoty.

RRSO 0% – co to znaczy

Na rynku usług pozabankowych można się spotkać z ofertami pożyczek, dla których RRSO wynosi 0%. Oznacza to, że do podstawowej kwoty kredytu nie są naliczane żadne dodatkowe opłaty. Takie oferty przeznaczone są tylko dla nowych klientów, którzy po raz pierwszy korzystają z usług firmy pozabankowej, pod warunkiem dotrzymania terminu spłaty zobowiązania. Wówczas muszą zwrócić tylko tą kwotę, którą faktycznie otrzymali, bez naliczania prowizji, oprocentowania i dodatkowych kosztów obsługi pożyczki.

Pożyczka RRSO 0% ma na celu przyciągnięcie nowych klientów, okazją do uzyskania od szybkiej gotówki bez ponoszenia kosztów kredytowania, gdyż jest to oferta możliwa do wykorzystania tylko raz. W kolejnych pożyczkach, klient jest zobowiązany ponieść normalne całkowite koszty kredytu. W przypadku opóźnienia przy spłacie zaciągniętej pożyczki, również jesteśmy zobowiązani do zapłacenia wyższej o wskaźnik RRSO kwoty.

Czy RRSO zawsze stanowi wymierną wartość kosztu kredytu?

Wiele osób podczas wyboru najlepszej oferty pożyczki kieruje się jej oprocentowaniem nominalnym, nie biorąc pod uwagę rzeczywistej rocznej kwoty oprocentowania. Należy przy tym pamiętać, że oprocentowanie jest jedynie składową RRSO i nie decyduje o całkowitej kwocie kosztów kredytu. Im niższy wskaźnik RRSO, tym mniejsze opłaty naliczone są do podstawowej wartości pożyczki, a co za tym idzie jej koszt jest niższy.

Aby uzyskać najniższe RRSO, kwota musi być rozłożona w czasie, dlatego pożyczki ratalne na dłuższy okres kredytowania są mniej oprocentowane w skali rocznej niż krótkoterminowe chwilówki na 30 dni. Warto tą zależność wziąć pod uwagę, szczególnie jeśli wnioskujemy o wyższe kwoty pożyczki.

Na co zwrócić uwagę przy porównywaniu ofert na podstawie RRSO?

Szukając najtańszej pożyczki w oparciu o ocenę wysokości RRSO, ma to sens tylko przy porównywaniu pożyczek o tych samych parametrach: na tą samą kwotę i ten sam okres kredytowania. W innym przypadku porównanie jest niewymierne. Firmy różnią się od siebie zakresem usług i metodami zawierania formalności. Czasami najniższe RRSO wcale nie oznacza, że kredyt będzie najtańszy czy najkorzystniejszy, ze względu na utrudnienia np. skomplikowane formalności lub długi czas oczekiwania na decyzję o udzieleniu pożyczki. Ostatecznie warto sugerować się wskaźnikiem RRSO, bo można trafić na okazjonalne oferty, jednak propozycję pożyczek rozpatrywać przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Umowę należy podpisać po dokładnym zapoznaniu się z jej treścią, by nie zaskoczyły nas żadne koszty.